LO og Virke enige om ny hovedavtale

Med små endringer videreføres hovedavtalen mellom LO og Virke for fire nye år. To utvalg skal drøfte tiltak for økt organisasjonsgrad og gjennomgå tilleggsavtalene.

LO og Virke har blitt enige om videreføring for de neste fire årene, med mindre endringer. 

Under årets revisjon har partene blant annet blitt enige om å legge vekt på tiltak for å fremme likelønn og hindre kjønnsbaserte lønnsforskjeller og muligheter til å fremme heltidskultur.

– Det er ingen store revolusjoner i den nye hovedavtalen. Vi er enige om å videreføre alle de sentrale bestemmelsene. Samtidig har vi blitt enige om nye bestemmelser med ambisjon om å fremme likestilling og hindre diskriminering på norske arbeidsplasser. Dette har vært viktig for oss, sier LOs nestleder Roger Heimli.

Les mer på LOs hjemmeside. Her finner du også protokoll fra forhandlingene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?