Brudd i lønnsoppgjøret mellom Virke og HK i Norge

Virke og HK i Norge ble ikke enige i de ordinære forhandlingene under årets lønnsoppgjør. Oppgjøret går til mekling 28. og 29. april og det er fare for streik.

– Våre krav er rimelige og innenfor frontfagsrammen. Men når Virke avviser alle krav, er det umulig for oss å fortsette forhandlingene, sier HKs forbundsleder Christopher Beckham.

Partene sto langt fra hverandre allerede ved starten av forhandlingene. Bruddet kommer som følge av uenighet om lønnsoppgjøret som helhet, og spesielt tre helt sentrale krav om å ramme inn søndagen som en annerledes dag, økt kjøpekraft og full lønn under sykdom og foreldrepermisjon.

– Når vi vil ramme inn søndagen som annerledesdagen, handler det om å ta styring på arbeidstiden. I dag er ikke ansatte i varehandelen omfattet av arbeidsmiljølovens vern mot natt-, og søndagsarbeid. Det er urimelig, konkluderer Beckham.

Lønn under sykdom og foreldrepermisjon er et viktig sikkerhetsnett. Det innebærer at arbeidsgiver betaler full lønn under sykdom også etter arbeidsgiverperioden på 16 dager, og får det refundert fra NAV. Mange bedrifter har dette i dag, men oftest gjelder det kun ledere og arbeidstakere med høy lønn. Arbeidstakere som ikke har full lønn under sykdom taper også penger, fordi de får lavere feriepengeutbetaling.

– Full lønn under sykdom- og foreldrepermisjon er et rettferdskrav. Vi kan ikke være med på at ledere og høytlønte har dette, mens varehandelsansatte som har stått i front under hele pandemien ikke har det, raser Beckham.

Videre lå viktige krav som å styrke Kontoroverenskomstens bestemmelser om årlige lønnsvurderinger, overtid, tillegg for høyere utdanning og fjernarbeid/hjemmekontor på forhandlingsbordet. Virke på sin side fremla krav om å fjerne normalarbeidsdagen kl. 07.00-17.00.

– Forhandlingene var svært krevende. Når Virke velger å gå til angrep på normalarbeidsdagen og avviser våre viktigste krav, var det ikke grunnlag for å fortsette forhandlingene, sier forhandlingsleder og 2. nestleder Lena Reitan.

Lønn under sykdom og foreldrepermisjon er et viktig sikkerhetsnett. Det innebærer at arbeidsgiver betaler full lønn under sykdom også etter arbeidsgiverperioden på 16 dager, og får det refundert fra NAV.

– Flere av våre medlemmer på Kontoroverenskomsten har ulike varianter av full lønn under sykdom i dag, men ofte med begrensninger som i realiteten betyr at de får lavere feriepengeutbetaling. Andre har det ikke i det hele tatt. Dette mener vi er urimelig, derfor var det viktig å stå på dette kravet, konkluderer Reitan.

HK sender nyhetsbrev med egen informasjon til tillitsvalgte og medlemmer som kan bli tatt ut i streik.

Følg også lønnsoppgjøret i våre sosiale medier Facebook og Instagram.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?