En stor delseier for full lønn under sykdom og økt kjøpekraft

Etter å ha meklet mer enn 11 timer på overtid er HK og Virke nå enige og streik er avverget.

– HK vant en viktig delseier i hovedkravet om full lønn under sykdom, og fikk et generelt tillegg på kr 1,50 per time. Sammen med resultatet av garantilønnsordningen er det økonomiske resultatet i tråd med frontfagets ramme, sier forbundsleder Christopher Beckham.

Det generelle tillegget på kr 1.50 per time, og tillegget på 5 kroner på lønnstrinn 5 og 6 gitt på garantien fra 1. februar, betyr at de på trinn 5 og 6 til sammen har fått en økning på kr 6,50 per time.  

Riksmeklers endelige forslag til løsning ble akseptert av partene.

Forbundslederen mener resultatet er en viktig prinsipiell delseier og en begynnelse på HKs krav om full lønn under sykdom og foreldrepermisjon. Kravet er et rettferdighetskrav og handler om trygghet for inntekt, sikre opptjening av feriepenger og slippe saksbehandling i Nav.

– Vi fikk full lønn under sykdom i minst tre måneder i løpet av et kalenderår. Så langt kom vi denne gang – men dette er ikke slutten, heller starten på en reise for full lønn under sykdom og foreldrepermisjon, fortsetter Beckham.

For HK i Norge var det også viktig å sikre økt kjøpekraft. Mange av våre medlemmer har opplevd en reallønnsnedgang de siste årene og prisene fortsetter å øke.

– Det skulle bare mangle at våre medlemmer ikke skulle få et økonomisk resultat i tråd med frontfaget, sier forbundslederen.

Nærmere om resultatet:
– Alle sikres rett til full lønn under sykdom i minst tre måneder per kalenderår.
– Det generelle tillegget blir 1,50 kroner per time, og minstelønnssatsene 1 til 6 heves tilsvarende
– Garantien og det generelle tillegget på lønnstrinn 5 og 6 gir en økning på 6,50 kroner 

Virke nådde heller ikke gjennom med sitt krav om å fjerne normalarbeidsdagen i Kontoroverenskomsten.

– Dette var en spesielt viktig seier for HK, for våre medlemmer skal ha en arbeidstid å leve med, konstaterer Beckham.

Uravstemning
Meklingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant medlemmene. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Medlemmenes svarfrist er 18. mai kl. 12.00. Alle medlemmer må nå lese uravstemningsinformasjonene HK sender ut, og svare ja eller nei til resultatet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?