Lønnsoppgjøret i finansbransjen starter

Tarifforhandlingene mellom HK i Norge/LO Finans og Finans Norge starter i dag onsdag den 20. april. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Forhandlingene omfatter medlemmer i foretak som følger Sentralavtalen mellom HK og Finans Norge.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Representantskapet i HK møttes tidligere i år for å vedta hvilke overordnede saker som er viktigst for våre medlemmer forut for lønnsoppgjøret.
Her kan du lese HKs tariffpolitiske uttalelse vedtatt i januar 2022.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?