Brudd i tariffoppgjøret på Energistasjonsoverenskomsten

HK og Virke kom ikke til enighet i forhandlingene om Energistasjonsoverenskomsten. Oppgjøret oversendes nå Riksmekleren.

– Selv om vi raskt ryddet unna en del under forhandlingene, ble vi ikke enige om det som var viktigst for HK i dette oppgjøret; full lønn under sykdom, og en lønnsutvikling innenfor frontfagsrammen som våre medlemmer på energistasjoner (bensinstasjoner) kan akseptere. Nå må vi søke bistand hos Riksmekleren, sier forhandlingsleder Lena Reitan som er 2 nestleder i HK.

Oppgjøret på Energistasjonsoverenskomsten går nå til mekling. Meklingen er berammet til mandag 26. september 2022 med meklingsfrist kl. 24.00 samme dag.

Avstanden mellom partene er for stor på HKs viktigste krav
Viktig for HK var full lønn under sykdom, og at økonomien i oppgjøret skulle gå til de voksne i bransjen. Virke ville prioritere fordelingen av økonomien helt annerledes.

– Lønnsnivået til de som lever av å jobbe på bensinstasjoner ligger langt under nivået ellers i handelen, sier forhandlingsleder Lena Reitan. – Da kan vi ikke i dette året, med den prisveksten alle forsørgere lider under, akseptere noe annet enn å prioritere de som har denne jobben som levebrød.

Forhandlingsdelegasjonen til HK

HKs forhandlingsdelegasjon: Kjetil Andersen, Marit Gjelsvik, Michael Hedmann, Lena Reitan, Marius Nilsen og Monica Rønning.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?