Enighet i AUF-forhandlingene

HK og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) kom i natt til enighet i AUF-forhandlingene. HKs forhandlingsdelegasjon er godt fornøyd med resultatet.

• Landsoverenskomsten mellom HK og AAF gjøres gjeldende i AUF fra 1. mai 2024
• Alle ansatte i AUF tilmeldes AFP-ordningen fra 1. januar 2023
• Ny lønnsstige med flere lønnstrinn og opprykksmuligheter gjøres gjeldende fra 1. mai 2022

Lønnen heves med 975 kroner per måned, med virkning fra 1. mai 2022.

Som en overgangsordning til ny overenskomst, er partene enige om at dagens arbeidstidsordning videreføres som særavtale i AUF fra 1. mai 2024, det samme med ordningen for dekning av telefon.

I tiden fram til Landsoverenskomsten kommer på plass skal partene avtale lokal lønnspolitikk og lønnssystem som trer i kraft 1. mai 2024. Den nye lønnsstigen videreføres og justeres i takt med Landsoverenskomsten dersom partene ikke blir enige om noe annet.

En godt fornøyd forhandlingsdelegasjon med forhandlingsleder Bodil Andersen i spissen, er glade for at tiden med overenskomst for ansatte i AUF snart er forbi. En overgang til Landsoverenskomsten mellom HK og AAF var det viktigste kravet fra de ansatte, og fra mai 2024 kan de ansatte i AUF endelig følge samme overenskomsten som resten av HK-familien i arbeiderbevegelsen. HK har forståelse for AUFs behov for å avtale overgangsordninger som ivaretar forutsigbarhet, og det er flott at partene til slutt kunne bli enige om premissene for overgang til Landsoverenskomsten.

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmene disse forhandlingene gjelder, får tilsendt informasjon og det de trenger for å stemme på SMS og/eller e-post. Fristen for å stemme vil være torsdag 16. juni kl. 12.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?