Enighet i lønnsoppgjøret for funksjonærene

HK og NHO ble i dag enige i lønnsoppgjøret for medlemmer i foretak som følger Standardoverenskomsten mellom HK og NHO.

Partene ble enige om følgende:
Det ble gitt et generelt tillegg på 4 kroner per time fra 1. april 2022.
Alle garantilønnssatser reguleres med 3,3 prosent fra 1. april 2022. Dette inkluderer det generelle tillegget på 4 kroner.

-Det økonomiske resultatet ble som forventet, og er innenfor rammen av frontfaget, sier forbundsleder Christopher Beckham.

NHO ville fjerne bestemmelser som er viktige for HK
-Vi måtte sette hardt mot hardt for å forsvare allerede opparbeidede rettigheter i Standardoverenskomsten. Samtidig avviste de alle våre krav, sier Beckham.

HK kom til forhandlingene med krav om fjernarbeid/hjemmekontor, likestilling og ikke-diskriminering, samt bestemmelser på samarbeid om bærekraftig utvikling inn i tariffavtalen.

HK ønsket også å fortsette utvalgsarbeid på lønnssystemet og kompetanseutvikling. HK er nå blitt enige med NHO om å sette ned et utvalg som skal jobbe med kompetanse.

NHO krevde at innrammingen av normalarbeidsdagen skulle fjernes fra Standardoverenskomsten. NHO ville gi arbeidsgivere mer styring på vilkårene for selgere, og fjerne viktige forhandlingsbestemmelser om arbeidstid.

-Når avstanden mellom partene er så stor, blir det vanskelig å få til endringer. Det er for dårlig at NHO ikke en gang ønsket å følge opp frontfaget når det gjelder likestilling og ikke-diskriminering, avslutter forbundslederen.

Utvalgsarbeid – lønn og kompetanse
Partene er enige om å fortsette utvalgsarbeidet om lønnskapittelet og kompetanse i Standardoverenskomsten. Formålet er å undersøke om det er nødvendig med en fornyelse for å fange opp endringer i arbeidslivet. Utvalget skal gjennomgå lønnsforhandlingsbestemmelsene i § 10 og Bilag 1 om lønnsgrupper, stillingers innhold og krav til kompetanse.

Partene skal se på utviklingen av relevant kompetanse for alle arbeidstakere. Dette er viktig for å trygge arbeidsplasser og bedriftens framtidsutsikter.

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmene disse forhandlingene gjelder, får tilsendt informasjon og det de trenger for å stemme på SMS og/eller e-post. Fristen for å stemme vil være mandag 23. mai kl. 12.00.

Lokale lønnsforhandlinger
De sentrale tarifforhandlingene på Standardoverenskomsten er nå avsluttet. Det kan være mer å hente lokalt. Nå handler det om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles. Derfor skal de tillitsvalgte nå gå i gang med sin del av jobben og kreve lokale forhandlinger.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?