Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i luftfarten

Etter krevende og konstruktive forhandlinger ble HK og NHO Luftfart sent den 7. juni enige i lønnsoppgjøret for Luftfartsoverenskomsten.

Det ble gitt et generelt tillegg på 4 kroner. Minstesatsene fra 2020 reguleres med 9 kroner. Dette inkluderer det generelle tillegget på 4 kroner. Det gis også et utjevningstillegg på 2 kroner på bakgrunn av at denne gruppen har blitt hengende etter sammenlignbare grupper i bransjen.

Tilleggene og minstesatsendring gjøres gjeldende fra 1. april 2022.

Nye satser fra 1. april 2022:
Kulepunkt 1: kr 27.803,-
Kulepunkt 2: kr 31.051,-
Kulepunkt 3: kr 33.649,-

I tillegg ble satsen for beregning av skiftgodtgjørelse hevet fra 80 kroner til 84 kroner. Matpengesatsen heves til kr. 96.

– Dette gir et økonomisk resultat vi er godt fornøyd med og som er innenfor rammen av frontfaget, sier forbundets 1. nestleder Elisabeth Sundset.

Det ble også foretatt betydelige forbedringer i lønnsbestemmelsen som tydeliggjør hva som skal legges til grunn for lokale lønnsforhandlinger. Bestemmelsen om lønnsansiennitet ble også forbedret og utvidet til også å omfatte relevant praksis. Bestemmelsene om likestilling og ikke-diskriminering ble endret i tråd med frontfaget.

NHO fikk ikke gjennomslag for sitt krav om kortere varslingsfrist for skiftplaner og forskjøvet arbeidstid.

Forhandlingene omfatter medlemmer i foretak som følger Luftfartsoverenskomsten mellom HK og NHO Luftfart.

Uravstemning
En enstemmig forhandlingsdelegasjon er svært tilfreds med resultatet og anbefaler medlemmene å stemme ja ved uravstemningen. Resultatet sendes nå til uravstemning og medlemmenes svarfrist er 23. juni kl. 12.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?