Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i mediebransjen

HK i Norge og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ble i dag enige i lønnsoppgjøret for ansatte i mediebedrifter.

Partene ble enige om følgende:

– Det gis et generelt lønnstillegg til alle på 4 kroner per time.

– Garantilønnssatsene i avtalen ble økt med 3,3 prosent, mellom 4 og 7,90 kroner – det generelle tillegget er inkludert. 

– Det avsettes 3 000 kroner per årsverk for medlemmer av HK i Norge omfattet av overenskomsten som et utjevningstillegg til lokal fordeling.

– Matpengesatsen økes til 96 kroner.

Tilleggene gis fra 1. april 2022. Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll, hvor du blant annet finner de nye garantilønnssatsene.

Forhandlingene omfatter medlemmer i foretak som følger Medieoverenskomsten mellom HK og MBL.

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmene disse forhandlingene gjelder, får tilsendt informasjon og det de trenger for å stemme på SMS og/eller e-post. Fristen for å stemme vil være fredag 17. juni kl. 12.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?