Pause i meklingen mellom HK Norge og NHO Service og Handel

I meklingen mellom HK Norge og NHO Service og Handel, vedrørende Handelsoverenskomsten, ble partene enige om å ta pause i meklingen.

Ny dato for mekling er 12. – 13. september.

Meklingen er utsatt på grunn av sykdom i forhandlingsdelegasjonen.

Så lenge meklingen ikke er avsluttet, vil heller ikke en streik kunne iverksettes. En eventuell streik vil dermed først kunne ha oppstart når meklingen er ferdig.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?