HK Norge støtter de streikende pilotene i SAS

Handel og Kontor i Norge gir full støtte til de streikende SAS-pilotene i deres rettferdige krav for å beholde sine opparbeidede rettigheter.

Det er helt uakseptabelt at SAS-ledelsen bryter spillereglene som er satt i den nordiske arbeidslivsmodellen når det gjelder ansettelsestrygghet. Dette er regler som definerer samspillet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ved etablering av
nye selskaper.

Vi støtter de streikende SAS-pilotene som ikke bare kjemper for sine arbeidsplasser, men også for den nordiske arbeidslivsmodellen og prinsipielle rettigheter som gjelder for alle.

Stå kampen ut!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?