Enighet i oppgjøret for arbeiderbevegelsen

Sent onsdag kveld kom HK og AAF til enighet om endringer i Landsoverenskomsten for ansatte i arbeiderbevegelsens foretak.

– Årets oppgjør gir et godt økonomisk resultat med en solidarisk profil vi er veldig fornøyde med, sier 1. nestleder og HKs forhandlingsleder Elisabeth Sundset.

De aller fleste ansatte i arbeiderbevegelsens foretak får et prosenttillegg på 2,98. Samtidig er partene blitt enige om et kronetillegg på 16 000 kroner for de på lønnstrinnene 32 til 46, og ikke et prosenttillegg. – Det betyr at de som tjener minst, har fått en prosentvis høyere lønnsøkning enn de som tjener mest, sier Sundset.

Økonomi
Med virkning fra 1. mai 2022 gis følgende tillegg:
– Lønnstrinnene til og med 46 heves med kroner 16 000,-.
– Lønnstrinnene fra og med 47 heves med 2,98 prosent.
– Trinnene i B-tabellen reguleres med 2,98 prosent.

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2022.

Andre endringer
Partene har protokollført sine merknader knyttet til § 5.1.5 som omhandler reisetid. Merknadene tydeliggjør partenes syn. Aktivitetsprogrammet med mål om å fremme likestilling og hindre diskriminering legges inn som nytt bilag i overenskomsten. Dagens bilag 12 er vurderingsskjemaet for opprykk/innplassering som kan benyttes for behandling i Stillingsutvalget. Skjemaet er fornyet og bedre tilpasset lønnsbestemmelsene. Partene er også enige om å videreføre utvalgsarbeidet knyttet til Landsoverenskomstens § 3 Stillingsutvalg ytterligere en periode.

Protokollen fra forhandlingene er vedlagt.

Nå skal medlemmene stemme

Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret i kommende uravstemning. – En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja, sier Sundset.

Medlemmene innfor tariffområdet får tilsendt informasjon på e-post og SMS i løpet av uka som kommer. Fristen for å stemme vil være onsdag 16. november 2022 kl. 12.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?