Enighet om Butikkoverenskomsten

HK og NHO ble sent i går kveld enige i tariffoppgjøret for Butikkoverenskomsten.

Økonomi
Det er fremforhandlet en justering av garantilønnsystemet, samt et generelt tillegg på 4 kroner som inkluderes i justering av garantilønnssatser.

Nye lønnssatser fra 1. mai 2022:

Tabell BOK 2022

Matpengesatsen økes til 96 kroner.

– Dette er et godt økonomisk resultat, hvor det gis mest til de som har lengst ansiennitet og har dette som sitt yrke, uttaler Lena Reitan, som ledet forhandlingene for HK. 

Likestilling
Det er enighet om ny tekst knyttet til overenskomsten § 3 som handler om likestilling og ikke-diskriminering, som setter ytterligere fokus på de viktige temaene. Den nye bestemmelsen sier at forhold som omhandler likestilling og ikke-diskriminering skal drøftes med tillitsvalgte, som gir en sterkere medbestemmelsesrett enn tidligere.

Bærekraft
Det er utarbeidet en ny tekst om bærekraft som setter temaet på agendaen i partssamarbeidet i bedriftene.

– Vi er glade for å få en egen bestemmelse om bærekraft, slik at partene lokalt og sentralt skal jobbe sammen, sier Reitan.

Utvalgsarbeid
Det er avtalt et utvalgsarbeid som skal se på bestemmelser knyttet til lønnsansiennitet og muligheter for å klargjøre og forenkle, slik at overenskomsten blir et bedre verktøy for arbeidsgiver og tillitsvalgte.

I tillegg ønsket arbeidsgiversiden å endre enkelte bestemmelser knyttet til søndag- og helligdagsarbeid, noe HK ikke kunne gå med på.

Protokoll fra forhandlingene er vedlagt.

Frist for medlemmene å stemme i uravstemning vil være torsdag 10.november kl. 12.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?