Lønnsoppgjøret 2023: Slik blir mellomoppgjøret

Lønnsoppgjøret 2023:
27. mars møtes LO og NHO til årets lønnsoppgjør, da skal det kun forhandles om lønn. Slik bestemmes den nye lønna di.

Årlig møtes LO og NHO – eller LOs forbund og NHOs landsforeninger – til sentrale lønnsforhandlinger. Det er det vi kaller et lønnsoppgjør, og det er her det avgjøres hvor mye du skal få i lønnstillegg i år. I år er det såkalt mellomoppgjør, hvor partene kun forhandler om lønnsreguleringer.

LOs lønnsoppgjør er demokratisk bestemt, og starter ute i LOs medlemsforbund høsten før, hvor man kommer med innspill til kravene. Det behandles i forbundenes organer, og avgjøres til slutt på LOs representantskapsmøte, 21. februar.

I illustrasjonen over ser du gangen i lønnsoppgjøret 2023 mellom LO og NHO.

Varehandel, finans og offentlig sektor
LO har også ansvar for tarifforhandlingene i Virke og i NHO Finans. I utgangspunktet starter mellomoppgjøret mellom LO og Virke 18. april, med frist to dager senere. Mellomoppgjøret for finans starter 26. april, med frist dagen etter. Hvis lønnsoppgjøret mellom LO og NHO ender med streik, vil disse datoene forskyves.

Tariffoppgjøret i offentlig sektor er det LO Stat og LO Kommune som har ansvar for. I kommunal sektor starter lønnsoppgjøret med kravoverlevering 20. april, mens det starter 27. april staten.

Frontfagsmodellen
Måten vi forhandler lønn på i Norge kalles frontfagsmodellen. Hvordan den egentlig fungerer, og hvorfor denne særnorske modellen så viktig – også i fremtiden, kan du lese mer om i denne artikkelen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?