Jobbe i påsken?

Ikke alle kan ta påskeferie. HK har utarbeidet et hefte om regler for arbeid i påsken.

Påskeaften er i mange bedrifter en tariffestet fridag
I noen tariffavtaler er det tatt inn bestemmelser om at påskeaften er en tariffestet fridag. De mest aktuelle er Landsoverenskomsten med Virke og Butikk- og Handelsoverenskomsten med NHO.

I noen bedrifter gjelder «bedriftsmessige hensyn» og det er nødvendig å holde hjulene i gang.

Hvis din tariffavtale gir deg fri på påskeaften, og det er din jobblørdag, har du fri uten trekk i lønn.

Informasjonshefte

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?