Brudd i mellomoppgjøret med NHO

Det er større fare for streik denne våren.

– To år på rad har flertallet av arbeidstakere opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten deres. Når målet vårt er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapingen, kan vi ikke sitte stille og se på at den trenden skal fortsette i år sier Peggy Hessen Følsvik.

Mekling hos Riksmekleren skal starte allerede 14. april. Fristen for denne er satt til 16. april. Blir det uenighet her også så blir det streik. Årets mellomoppgjør er et samordnet oppgjør, hvor alle forbundene i LO forhandler sammen.

Les mer om krav og innhold hos Frifagbevegelse.

Fakta:

LO og NHO forhandler og skal bli enige om lønna til 185 000 ansatte i NHO-organiserte bedrifter. Hvor mange som faktisk blir tatt ut i streik avgjøres i forkant av meklingen 14. april.

Plassoppsigelse er nødvendig for å iverksette en arbeidskonflikt. Den meldes for samtlige arbeidstakere på de tariffavtalene som omfattes av en eventuell konflikt. Dette må gjøres senest 14 dager før en streik kan iverksettes.

Plassfratredelse er et varsel om hvor mange arbeidstakere som faktisk skal tas ut i streik. Det må meldes senest fire dager før man iverksetter en streik.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?