Dette bør du vite om streik – 14 spørsmål og svar.

Er du tatt ut i streik, eller har du spørsmål om den pågående streiken? Se spørsmål og svar her.

1. Hvorfor streiker vi?
LOs krav i forhandlingene var:
– Økt kjøpekraft for medlemmene
– Et ekstra løft for lavlønnsgruppene, hvor mange er kvinner
– At oppgjøret skulle bidra til mindre forskjeller

Hva var kravene i kroner og øre:
– Hva som skjedde under meklingen er taushetsbelagt, og det er straffbart å lekke
– LO kan derfor ikke si konkret hvilke krav eller tilbud som ble gitt
– LOs krav var imidlertid at summen av et generelt tillegg, lavlønnstillegg og lokale tillegg skulle gi økt kjøpekraft for hovedtyngden av våre medlemmer, med et ekstra løft for de lavlønte

LO gikk til forhandlinger med NHO med mandat fra representantskapet om å sikre økt kjøpekraft for medlemmene, et særlig løft for de lavlønte, og å bekjempe forskjeller. Vi nådde i løpet av meklingen aldri et nivå som ville gitt kjøpekraftsforbedring for store medlemsgrupper, og derfor sa vi nei. Det var særlig lavlønnsgruppene som ville kommet dårlig ut.

2. Hva er streikeuttaket?
HK har varslet medlemmer som skal ut i streik. Oversikten over hvilke bedrifter som er tatt ut finner du her:


Dersom du har flere spørsmål som gjelder streikeuttaket kan du ta kontakt med ditt regionskontor

3. Hvordan vet jeg om jeg skal streike?
Du vil få beskjed om du er tatt ut i streik. Hvis du ikke har mottatt beskjed, møter du på jobb som normalt.  Den lokale fagforeningen vil ha oversikt over hvem som er tatt ut i streik.

4. Kan jeg bli sagt opp hvis jeg streiker?
Nei, det er ikke tillatt. Enhver diskriminering, gjengjeldelse eller oppsigelse av arbeidere som deltar i en lovlig streik, er forbudt ved lov.

5. Vil jeg få lønn under streiken?
Nei, arbeidsgiver vil ikke betale deg lønn hvis du er tatt ut i streik. HK Norge vil imidlertid gi deg et streikebidrag på 4 148 kroner per uke, som vil justeres etter stillingsprosent og antall timer du vanligvis jobber. Det trekkes ikke skatt av streikebidraget.

6. Når vil streiken finne sted?
Din lokale klubb vil sette opp streikevaktlister. Streiken skal foregå i det som tilsvarer arbeidstiden din. Mens du er streikevakt er din oppgave å sørge for at ingen utfører streikerammet arbeid. Streikevakter skal opptre med ro og verdighet og sørge for å unngå tilspissede situasjoner.

7. Hvor skal jeg stå under streiken?
Du bør avtale med lederen din om hvor du skal plassere deg, og om du kan bruke bedriftens lokaler. Men det er viktig at kundene ser de streikende.. Hvis dere er for få til å stå på to steder, har sjefen ikke lov til å “gjemme” de streikende ved personalinngangen. Hvis dette skjer, ta kontakt med streikekomiteene eller HKs regionkontor.


8. Kan arbeidslederen eller sjefen min jobbe mer når ansatte er i streik?
Nei, sjefer eller ansatte kan bare jobbe på de tidspunktene de er satt opp på i vaktplanene. Hvis de jobber mer, vil det bli ansett som streikebryteri. Det er viktig å ha kontroll på vaktplanene slik at ingen dekker opp vaktene til de streikende.

9. Kan HK-medlemmer som ikke vil streike melde seg ut av forbundet nå?
Nei, det er ikke tillatt. Streikeuttakene er allerede sendt ut.

10. Kan medlemmer nekte å streike?
Nei, det er ikke tillatt. Hvis noen medlemmer nekter å streike, vil de mest sannsynlig bli ekskludert fra forbundet.

11. Streikebidraget er ikke nok for meg. Hva kan jeg gjøre?
Hvis du taper penger på grunn av en konflikt på arbeidsplassen, kan et konfliktlån være løsningen. Du får blant annet betalingsutsettelse på lånet og lån uten sikkerhet. Les mer på Sparebanken sine sider


12. Kan jeg ta ferie under en streik?
Ferieloven fastsetter at ferien skal avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig arbeidskonflikt. En lovlig arbeidskonflikt (streik eller lockout) gir ikke arbeidsgiveren rett til å endre tidspunktet for en ferie som ble planlagt før konflikten brøt ut. Arbeidsgiveren har også en plikt til å sikre at feriepenger blir utbetalt på vanlig måte, selv om bedrifter blir påvirket av konflikten når ferien blir tatt. Hvis feriepenger ikke blir betalt, vil ferien ikke bli ansett som tatt.

13. Har jeg rett til permitteringslønn hvis jeg blir permittert som følge av en streik?
Nei. Arbeidsgiveren er ikke pålagt å betale lønn eller permitteringslønn under en streik.

14. Hvordan avsluttes en streik?
En streik kan avsluttes enten ved at partene blir enige i forhandlinger, den kan avsluttes i frivillig eller tvungen mekling, eller i lønnsnemnd.

Les mer eller last ned faktaflak om streiken

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?