Trakasseringsbarometeret 2023

Nå er Trakasseringsbarometeret 2023 her: Den første landsdekkende kartleggingen av seksuell trakassering i norsk arbeidsliv.

Nestleder i HK Norge, Lena Reitan, er glad vi endelig får tall på bordet.

Vi har tett kontakt med medlemmer og tillitsvalgte, og jobber jo regelmessig med nettopp slike saker. Så selv om tallene ikke er sjokkerende for meg, så er det jo forferdelig lesing. Sier nestleder i HK Norge, Lena Reitan

Trakasseringsbaromeretet er et samarbeidsprosjekt hvor HK Norge har gått sammen med Kantar Public, Likestillings-og diskrimineringsombudet, LO, Tekna, Fagforbundet, Parat og Fellesorganisasjonen.

Hovedfunnene viser økt forekomst av uønsket seksuell oppmerksomhet i en arbeidssituasjon. Det er en større andel enn man har sett tidligere har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Vi forventer at det settes i gang tiltak fra ledelse på alle nivåer. Dette er en skammelig ukultur, hvor det må være helt tydelig at arbeidsplasser har nulltoleranse for slik oppførsel. Fortsetter Lena Reitan

Lansering Trakasseringsbarometeret 2023
Nestleder i HK Norge, Lena Reitan (t.h. i bildet), under lanseringen av Trakasseringsbarometeret 2023

Men det er ikke bare kollegaer som trakasserer hverandre. Som Anne Henriksen (ansatt på Circle K) uttalte til HK Nytt denne uken:

Kunder prøver å få meg med på bakrommet for å ha sex mot betaling. Det skjer minst én gang i uka. Jeg har blitt kalt mange stygge ting og fått sjokolade kastet på meg. Sier Henriksen,

Og understreker til HK Nytt

– Det største problemet er at vi jobber alene.

HK Norges nestleder, Lena Reitan, mener det er uholdbart at ansatte skal ha det slik på jobb. Hun mener at ett av tiltakene for å bedre situasjonen for de ansatte må være å se på omfanget av alenearbeid, spesielt på natten.

Å være helt alene på jobb gjør utrygge situasjoner enda verre å håndtere. Det må vi få slutt på. Så vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss begynt å se på mulige reguleringer. Avslutter nestleder Reitan.

Hovedfunn fra Trakasseringsbarometeret 2023

4 av 100 har blitt seksuelt trakassert i en arbeidssituasjon de siste 12 månedene.
22 av 100 har vært utsatt for seksuell trakassering i en arbeidssituasjon noen gang.
Kvinner og unge er i større grad utsatt for seksuell trakassering
1 av 5 har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb siste året
Kvinner er i større grad enn menn utsatt for «mindre grove» former for uønsket seksuell oppmerksomhet, som upassende stirring, kommentarer eller beføling.
Det er ingen kjønnsforskjeller når det gjelder «grove» former for uønsket seksuell oppmerksomhet, som blotting, uønskede seksuelle invitasjoner eller seksuelle overgrep.
De under 30 år er i større grad utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og andre former for upassende atferd, enn eldre.
Minoriteter er i større grad utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet enn befolkningen generelt.
Kvinner i midlertidige stillinger er i større grad utsatt en kvinner som er fast ansatt. Det ser ut til at den samme tendensen gjelder for menn.


29 prosent har opplevd å bli trakassert i en arbeidssituasjon
(på bakgrunn av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet/ – uttrykk, seksuelle orientering, religion eller livssyn, språk, graviditet, politisk syn eller fagforeningsmedlemskap).
Seksuell trakassering skjer i hovedsak på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid (57 prosent).
Halvparten av de som har opplevd seksuell trakassering, ble utsatt av en kollega (50 prosent).
Et flertall melder ikke ifra om hendelsen (57 prosent), hovedsakelig fordi de ikke syntes saken var alvorlig nok (72 prosent).
Halvparten av ledere mener det er enkelt å håndtere spørsmål om seksuell trakassering (57 prosent), og andelen er større blant mannlige ledere.
Blant ledere oppgir 37 prosent at seksuell trakassering ikke er en del av det systematiske HMS-arbeidet.
1 av 4 har opplevd å holde tilbake meninger i frykt for represalier, og 1 av 3 har opplevd at deres meninger har blitt ignorert på en urimelig måte
Kvinner opplever i større grad å bli ignorert, utestengt og å ha holdt tilbake meninger

Les eller last ned hele rapporten her:

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?