Enighet mellom LO og Virke

LO-Virke, mellomoppgjøret 2023

Allerede første dagen av forhandlingene er vi blitt enige.

Dette er et godt oppgjør for LO-forbundene, og det gir gode resultater for HK Norges medlemmer , sier Christopher Beckham, forbundsleder i HK Norge.

Forklaring ord og uttrykk
Overhenget viser til forskjellen mellom årslønna, hvor mye du faktisk har tjent i løpet av året, og lønna ved utgangen av året.
Tarifftillegget er de tilleggene som partene har avtalt skal gis fra 1.april. Generelt tillegg gis til alle, mens lavlønnstillegg gis til enkelte tariffavtaler.
Lønnsglidning er den tredje faktoren som utgjør den økonomiske rammen. Det er først og fremst resultatene fra lokale forhandlinger, bonuser og så videre

Oppgjøret er i tråd med rammene som er gitt av frontfaget, og hver enkelt overenskomst får sine spesifikke tillegg.

– Fullt gjennomslag for LOs krav i forhandlingene med Virke. Et godt oppgjør for alle, og mer til de lavlønte, sier LOs nestleder Steinar Krogstad. 

Landsoverenskomsten mellom HK og Virke har også en del underliggende avtaler, disse er:
 Bok- og papiravtalen
 Forlagsavtalen
 Bransjeavtale for bilselgere
 Bransjeavtale for informasjonsteknologi

Kontoroverenskomstens underliggende avtale:
 Bransjeavtale for advokatvirksomheter

I mellomoppgjør forhandles det kun om penger, og da skal heller ikke resultatet ut til uravstemning blant medlemmene i LO. Resultatet er derfor endelig.

.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?