Den urettferdige pensjonen

Vi lanserer rapporten “Privat AFP – ikke for alle”.

“Rapporten vi lanserer her i dag bekrefter det vi i LO-familien allerede vet, det er en ubalanse i dagens AFP-ordning sier Christopher Beckham.

Rapporten fra Actecan viser at selv om AFP er viktig for en viss gruppe arbeidstakere, så er den urettferdig. Få ansatte i service- og handelsnæringen får idag AFP. Det er de gruppene som har dårligst pensjon ellers som også taper AFP. Dagens slitere er guttene på gulvet og kvinnene som står bak kassene og på betongen.

“Våre medlemmer jobber hardt, hver eneste dag, for å sikre at hjulene i samfunnet går rundt. De må inkluderes i pensjonsordningen, ikke tvinges ut av arbeidslivet før de engang er kvalifisert for AFP” sier Christopher Beckham.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?