Vi støtter tariffavtale i Tesla Sverige

HK Norge støtter det svenske fagforbundet IF Metall i streiken for tariffavtale fullt ut.

Den streiken 130 bilmekanikere nå står i, er ikke bare viktig for ordnede forhold for de fagorganiserte ansatte i Sverige, men for fagorganiserte ansatte i Tesla verden over.

Det står respekt av den kampen våre streikende kamerater nå står i! De 130 bilmekanikerne i Sverige står opp imot en eier som ikke bare er motstander av fagorganisering og tariffavtaler, men som også sprer frykt og slår hardt ned på krav om anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Dette er ikke bare en kamp for ordnede forhold for bilmekanikerne i Tesla i Sverige,
men også en kamp for å forsvare et organisert, seriøst og anstendig arbeidsliv, som utgjør selve grunnmuren i den nordiske arbeidslivsmodellen.

HK Norge står skulder ved skulder med våre streikende kamerater i Tesla i Sverige, og vår tydelige beskjed til Elon Musk er at vi aldri vil akseptere at fagforeningsfiendtlige selskaper får true retten til å organisere seg og kreve tariffavtale. Vi vil aldri tillate at selskaper som Tesla får undergrave den nordiske modellen.     
HK Norge krever at Teslas ledelse møter til reelle forhandlinger på en konstruktiv og ryddig måte og innfrir kravet om tariffavtale.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?