Sympatistreik blant oljearbeidere for rettferdige arbeidsvilkår

IE&FLT tar i solidaritet ut 75 oljearbeidere i sympatistreik på Ekofisk-feltet, dette til støtte for SLB UKs langvarige kamp for bedre lønns- og arbeidsbetingelser.

Fra natt til 29. februar vil 75 medlemmer fra forbundet IE&FLT, inkludert 52 fra Archer og 23 fra ConocoPhillips, delta i en sympatistreik i solidaritet med de streikende arbeiderne hos oljeserviceselskapet SLB UK. Dette tiltaket er en reaksjon på SLB UKs bruk av uorganisert arbeidskraft for å utføre oppgaver tilhørende IE&FLTs streikende medlemmer, med et mål om å øke presset på motparten.

Streiken hos SLB UK, som har pågått siden mars 2023, sentrerer rundt krav om forbedrede lønns- og arbeidsbetingelser, tilsvarende det generelle nivået innen bransjen. Arbeidsretten har nylig bekreftet at sympatiaksjoner er en lovlig metode for LO og IE&FLT for å vise støtte til sine medlemmer hos SLB UK.

Denne sympatistreiken understreker en dypere konflikt innen olje- og gassindustrien, hvor spørsmålet om sosial dumping og retten til rettferdige arbeidsvilkår står sentralt. IE&FLT og deres medlemmer tar til orde for en tariffavtale som sikrer deres medlemmer ved SLB UK like vilkår som deres kolleger ellers i bransjen.

Dette skrittet fra IE&FLT representerer en viktig milepæl i kampen mot sosial dumping og for rettferdige arbeidsforhold på norsk sokkel. Med støtte fra både nasjonale og internasjonale fagforeninger, setter denne streiken en presedens for fremtidige arbeidskamper i industrien.


Støtteerklæring fra Handel og Kontor i Norge

Til de streikende medlemmene av IE&FLT og deres kamp for rettferdighet på arbeidsplassen

Som forbundsleder i Handel og Kontor i Norge, ønsker jeg å uttrykke vår ubetingede støtte til de streikende medlemmene av IE&FLT i deres sympatistreik på Ekofisk-feltet. Deres kamp for rettferdige lønns- og arbeidsbetingelser står som et lysende eksempel på solidariteten som definerer fagbevegelsen.

Vi anerkjenner den vanskelige situasjonen dere står overfor, og beundrer deres mot og besluttsomhet i møte med utfordringer. Deres innsats for å sikre rettferdige vilkår hos SLB UK er ikke bare en kamp for dere selv, men for alle arbeidere som kjemper for rettferdighet og anstendighet i arbeidslivet.

Handel og Kontor i Norge står sammen med dere i denne kampen. Vi er overbevist om at solidaritet og felles innsats vil føre til positive endringer. La oss stå skulder ved skulder i denne viktige tiden, og kjempe for de prinsippene som fagbevegelsen er bygget på.

Med solidarisk hilsen,

Christopher Beckham
Forbundsleder, Handel og Kontor i Norge

Forbundsleder i HK Norge, Christopher Beckham
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?