Tarifforhandlingene på Butikkoverenskomsten starter i dag

I dag starter tarifforhandlingene mellom HK Norge og NHO på Butikkoverenskomsten. Forhandlingene er satt til å pågå i én dag, og det forhandles om både lønn og eventuelle endringer i de øvrige bestemmelsene i overenskomsten.

Tarifforhandlingene som nå starter er en del av en større forhandlingsrunde som HK Norge gjennomfører med flere arbeidsgiverorganisasjoner. Tidligere i år har det allerede vært oppstartsmøter med NHO, Virke og andre aktører​.

Under hovedoppgjøret vil også andre viktige temaer bli diskutert, som arbeidstid, rett til kompetanseheving og bedre sykelønnsordninger. For HK Norge er det viktig å sikre rettferdige betingelser for alle medlemmer.

Vi følger forhandlingene nøye og vil oppdatere medlemmene så snart det foreligger et resultat. For mer detaljert informasjon og kontinuerlige oppdateringer, besøk HK Norges hjemmeside og følg med på vår Facebook-side.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?