Virke-området stemte ja 

Flertallet av HKs medlemmer som jobber på arbeidsplasser som har inngått tariffavtale mellom HK og Virke, har stemt ja til resultatet i tariffoppgjøret. Resultatet ble fremforhandlet under mekling hos Riksmekler. 

– Vi har nå gitt beskjed til Riksmekleren og Virke at det ble et ja-flertall på alle tre overenskomstene som har vært på uravstemning, sier forbundsleder Christopher Beckham.  

Mange har brukt stemmeretten 
Det har vært mye engasjement internt i forbundet under uravstemningen. Av medlemmene på landsoverenskomsten var det over 45 prosent av medlemmene som stemte. På lederoverenskomsten deltok nesten 61 prosent i uravstemningen, mens på kontoroverenskomsten brukte over 54 prosent stemmeretten sin. 

Det var mange som stemte, og det var jevnt på flere av avstemningene.  

– Dette viser at det har vært høyt engasjement rundt dette oppgjøret. Jeg er opptatt av at vi skal se at det er mange som også har stemt nei i denne runden, sier Christopher Beckham.  

På Landsoverenskomsten var det 61 prosent ja, mot 39 prosent nei. På Kontoroverenskomsten var det 53 prosent ja, mot 46 prosent nei. Lederoverenskomsten var det 51 prosent ja, mot 48 prosent nei.  

– Det er godt at medlemmene benytter seg av den demokratiske retten de har til å si hva de mener om resultatet av tariffoppgjørene, sier forbundslederen. Han ønsker seg en enda høyere stemmeprosent framover.   

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?