Forlag, bok, administrasjon og reiseliv

Dette er for deg som arbeider i forlag, bokklubber, bok- og papirhandel, regnskapsbyråer, kontorbedrifter, advokatvirksomheter, callsenter og reisebyråer. HK Norge har tariffavtale med Virke for dette området.

Denne bransjen er sammensatt av mange grupper hvor alle stort sett jobber ut ifra ordinære kontorbedrifter. Det er svært mange jobber i Norge som handler om at hjulene i bedriftene skal gå rundt, callsentere, resepsjonister og kontoransatte som sørger for at alt fungerer.

HK Norge har et eget bransjeråd for Forlag, bok, administrasjon og reiseliv. Dette er våre fremste tillitsvalgte på område, og de løfter saker og problemstillinger. Det kan være hvordan vi skal organisere hjemmekontor/hybridkontor eller hvordan tillitsvalgte kan inkluderes til å skape grønne tariffavtaler og grønne arbeidsplasser. Lederen av bransjerådet heter Oddbjørn Snekkerbakken og jobber i Ark.

Det er mange forskjellige bedrifter som har ansatte som er organisert i denne bransjen. Eksempelvis så organiserer vi ansatte i forlaget Aschehoug, bokhandler, reisebyråer og hovedkontoret til Coop Norge SA.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?