Organisasjon

Dette er bransjen for frivillige organisasjoner, kulturforetak, idrettsorganisasjoner, forbundsansatte utenfor LO og fiskarorganisasjonene. HK Norge har tariffavtaler med både Spekter, NHO og Virke innenfor dette området.

Det finnes over 2000 frivillige organisasjoner i Norge, og over 50.000 lokallag. Nesten alle nordmenn er medlem av en eller flere organisasjoner. I nesten alle disse organisasjonene er det også ansatte som jobber for å tilrettelegge for frivillige, medlemmer og tillitsvalgte. Disse ansatte kan være medlem av HK Norge. Dette er bransjer hvor det trengs mer fagorganisering, fordi altfor ofte jobber det med hjerte, og ikke bare hjernen. Det er bra å brenne for det vi jobber med, men vi skal ha god pensjon og ordna forhold uansett.

Bransjerådet Organisasjon består av HK-tillitsvalgte som jobber i organisasjoner. Leder for bransjerådet er Kjetil Olsen Haugelund, han jobber i Norges bedriftsidrettsforbund.

HK Norge organiserer ansatte i en rekke ulike organisasjoner som Frivillighet Norge, Care, Tankesmien Agenda, Norges Idrettsforbund, Norges Skiforbund, Norges Håndballforbund, Bedriftsidrettsforbundet, Norges Sjakkforbund, Human-Etisk Forbund, Grønn Ungdom, Framtiden i våre hender, Regnskogfondet, Amnesty International, Norges Sykepleierforbund, Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag og Turistforeningen med mange flere.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?