Luftfart

Dette er for deg som arbeider innenfor luftfarten. HK Norge har tariffavtale med NHO for dette området. HK Norge organiserer de som jobber på bakken inne på terminalen. De som står i skranken og tar imot billett og boardingkort kan være HK-medlemmer.

Vi har tariffavtale med NHO på dette området.

Luftfarten er en bransje med store svingninger og turbulente perioder. Det har vært lange perioder med stor permitteringer og nedbemanninger, men det er også mye optimisme i bransjen. De satser mye på rekruttering og det ansettes mye folk i luftfarten nå. For eksempel så jobber nesten 25.000 mennesker på og rundt Oslo lufthavn Gardermoen.

Vårt bransjeråd består av de beste tillitsvalgte i bransjen. Det ledes Amir Mayani, og de har en egen nettside på flr.no.

Vi organiserer deg som jobber med bakketjenester, servicefunksjoner og marked, salg og administrasjon i bedrifter som for eksempel SAS, Menzies og WGH.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?