Media, samferdsel og administrasjon

Her kan du finne relevant informasjon for deg som arbeider i produksjonsbedrifter, land- og sjøtransport, håndverksbedrifter, bilbransjen, vaktselskaper, presse- og informasjonsbedrifter, IKT-bedrifter, grossist/lagerbedrifter, kontorbedrifter, reklamebyråer, taxisentraler, meieribedrifter, felleskjøp og landbrukssamvirket. HK har tariffavtale med NHO for dette området.

Bransjen media, samferdsel og administrasjon utgjør alle de som jobber i bedrifter tilknyttet mediebransjen, bedrifter innen transport og logistikk og store konsern. Vi i HK organiserer deg som jobber administrativt i slike bedrifter, for eksempel i bedrifter som Norsk Hydro, DHL og Amedia.

HKs bransjeråd for media, samferdsel og administrasjon består av våre fremste tillitsvalgte i bransjen som setter dagsaktuelle problemstillinger på dagsorden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?