Hvordan skrive CV og jobbsøknad

Det er viktig å ha en god CV når du skal vise deg frem for en mulig arbeidsgiver. Den gir en gylden mulighet til å skape et godt førsteinntrykk. I kombinasjon med en søknad skal en CV sikre deg et intervju.

Hvordan skrive CV

Det er viktig at en CV er oversiktlig med et ryddig oppsett og at den er tilpasset stillingen du søker på.

Det finnes ikke en fasitløsning på hvordan en CV skal se ut, men det finnes noen generelle innholdselementer som bør være med.

Dette må du ha med i din CV

 1. Kontaktinformasjon
 2. Nøkkelkvalifikasjoner, profil eller sammendrag
 3. Arbeidserfaring
 4. Utdanning
 5. Annen relevant erfaring som sertifiseringer, kurs, frivillig arbeid og lignende
 6. Referanser

Kontaktinformasjon

En CV bør starte med kontaktinformasjon:

 • Navn og gjerne alder
 • Postadresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • LinkedIn-profil

Bilde eller ikke bilde?

Du kan vurdere om du vil sette inn et nøytralt og tillitsvekkende bilde av deg selv øverst i din CV. Nøytral betyr ikke nødvendigvis sur eller alvorlig. Et bilde vil gjøre at du er lettere å huske, men hvilket bilde du velger kan ha mye å si for førsteinntrykket.

cv bilde eller ikke bilde

Sammendrag

Dette avsnittet bør tilpasses den stillingen du søker på. Her har du muligheten til raskt å fange interessen.

Vær konkret og trekk fram din spisskompetanse, ferdigheter og egenskaper, som er relevante for stillingen du søker. Skriv den i første person. Unngå klisjéuttrykk som brukes for ofte.

Teksten bør ikke være for lang. Forsøk å hold deg innenfor fire til seks linjer. Bruk gjerne stikkordsform.

Arbeidserfaring

Dette avsnittet må minimum inneholde tidsperiode, stillingstittel, arbeidsgiver og eventuelt by/land.
Vær nøyaktig med tidsangivelsen og ta med fra måned/år til måned/år.

Da viser du på en enkel og oversiktlig måte hvor lenge du har jobbet i de ulike rollene. List opp stillingene i omvendt kronologisk rekkefølge, slik at nyeste stilling kommer først. Da får arbeidsgiver en rask oversikt over dine siste erfaringer og den viser karriereutviklingen på en god måte.

Stillinger som er relevante bør du beskrive mer enn arbeidsgiver og tittel. For eksempel kan du ta med:

 • Hva har vært ditt ansvarsområde
 • Hvilke arbeidsmetoder har du brukt
 • Hva oppnådde du i stillingen? Har du helt kort noen resultater å vise til?

Bruk dine egne ord. Det er du som er eksperten.

Ta gjerne med all arbeidserfaring du har, men få fram det som er viktig for stillingen. Har du mange mindre relevante småjobber kan du gjerne samle disse i et fellespunkt.

Utdanning

Bruk samme oppskrift som for arbeidserfaring for å vise fram utdanningen din. Begynn med hvilken grad du har og eventuelt hvilken spesialisering du har. Her kan du også ta med relevante fag eller andre detaljer som kan være aktuelt for jobben du søker. Vurder å ta med tittelen på oppgaven, og eventuelt oppnådde resultater. Metoden du brukte kan også ofte være nyttig.

Begynner det å bli lenge siden, eller du tenker at detaljene ikke lenger er relevante, kan du etter hvert korte ned. Dersom du er student eller nyutdannet kan du gjerne sette utdanning før arbeidserfaringen din, ettersom dette trolig er ditt sterkeste kort i jobbjakten.

Annen relevant erfaring

Utdyp det som er relevant, men hold det kort og konsist.

Kurs – Kurs, etterutdanning og sertifiseringer viser arbeidsgiver at du er opptatt av å holde deg oppdatert. Har du veldig mange kurs, vurder om du tar ut det som er mindre relevant.

Digitale verktøy – Her kan du sette opp hvilke digitale verktøy, plattformer, programmer eller programmeringsspråk du bruker, hvis det ikke er en naturlig del av din stilling. Da kan du heller føre det opp under arbeidserfaring. I de fleste tilfeller er det unødvendig å sette opp at du bruker MS Office-programmer eller tilsvarende. (Det kan være programmeringsverktøy, bilde- og tekstredigeringsprogrammer, sosiale medier, system for dokumenthåndtering eller lignende)

Verv

Du bør ta med verv som er relevante og kan si noe om deg enten faglig eller personlig. Verv kan gi et positivt inntrykk i form av engasjement og stor arbeidskapasitet. Ta med verv som medfører ansvar.

Referanser

Du kan enten oppgi referansene dine (med kontaktinfo og relasjon), eller du kan skrive «oppgis på forespørsel». Begge deler er like vanlig.

Det er viktig at du spør dine referanser på forhånd. Det er også lurt å fortelle referansene om stillingen og eventuelt sende dem utlysningen. Da får de mer informasjon om stillingen du søker på og kan være mer konkrete.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?