Grønn tariff for et grønnere arbeidsliv

Miljøet vårt er et felles ansvar. Alle små og store tiltak i hverdagen har betydning i det helhetlige klimabildet – også i arbeidslivet. Gjør du og arbeidsplassen din nok til å være grønn?

Arbeidslivet kan ikke fritas fra klimakrisen

Grønn tariff bidrar til et grønnere arbeidsliv

HK Norge tar miljøet og det grønne skiftet på alvor, for det handler også om å sikre arbeidsplasser. Det finnes ikke arbeidsplasser på en planet som ikke puster. Derfor hjelper vi medlemsbedrifter med å bli grønnere, med verktøyet grønn tariff.

Tariffavtalene våre har de beste verktøyene for samarbeid i bedriftene. Det er gjennom bærekraftmål i samarbeidet mellom ansatte og ledelse at vi kan gjøre bedriftene og arbeidslivet grønnere.

Kontakt oss om grønn tariff

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Navn
Er du medlem?(Påkrevd)
Espen Berntsen, regionleder i HK Norge Region Vest. Portrettfoto.

80% av alle klimautslipp kommer fra arbeidsprosesser. Derfor er det utrolig viktig at vi alle tar dette på alvor og gjør tiltak for klimaet på arbeidsplassen. Her spiller vi medlemmer og tillitsvalgte en viktig rolle.

Espen
Regionleder HK Norge | Region Vest

Jeg synes det er viktig å få på plass forpliktende miljøavtaler, som ikke tillater handel med varer fra bedrifter som ødelegger regnskog og artsmangfold.

Gro Kristin
Tillitsvalgt HK Norge | Region Vest

Gro Kristin Nakken, ansatt i Skyttel AS, fra HK Norge Region Vest. Portrettfoto.
Halvor Fevang, ansatt i Optimera Monter, fra HK Norge Region Østlandet Sør. Portrettfoto.

Vi jobber for å få ned reiseaktiviteten ved å ha møter digitalt, både med utlandet og lokalt. I tillegg satser vi på å gjøre internasjonal og nasjonal transport av varer mest mulig elektrisk – det gjelder også private kjøretøy.

Halvor
Tillitsvalgt HK Norge | Region Østlandet Sør

Et elektrisk skip og jordkloden. Ilustrasjon.

Nærmere klimamålene

En grønn tariffavtale tar miljøtiltakene på arbeidsplassen litt lengre enn kildesortering, økologisk lunsj og miljøvennlig bestikk. Den tar også for seg de større tiltakene som gjør at bedriften reduserer sitt totale klimaavtrykk etter FNs klimamål.

Akkurat som vi kjemper for våre medlemmers rettigheter i arbeidslivet med tariffavtaler, hjelper vi arbeidsplasser med å bli mer miljøvennlige – med nettopp grønne tariffavtaler. Grønn tariff er et ledende verktøy for virksomheten og dens arbeidstakere. Med grønn tariff tar dere de grønne valgene for fremtiden.

Kontakt oss om grønn tariff

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Navn
Er du medlem?(Påkrevd)
Pil mot høyre. Ikon.

Fagbevegelsen gjør bedriften grønnere

En sykkel i farta - grønn transport. Illustrasjon.

Hva innebærer en grønn tariffavtale?

I grønn tariffs rammeverk kan en selv velge tiltakene som skal iverksettes på arbeidsplassen – alt fra små til større tiltak. For din bedrift kan en grønn tariffavtale for eksempel innebære retningslinjer for grønne innkjøp eller krav til grønn transport ved å gi støtte til kjøp av el-sykler. Eller at bedriften betaler månedskort til kollektiv transport fremfor gratis parkeringsplass. Energibesparende solcellepanel på taket er heller ingen dum idé når kontorene må varmes opp.

Det gjelder å tenke grønt i alle mulige ledd, og sammen tar vi tak i det som trengs for et grønnere miljø. Vi sier ja takk, til både små og store tiltak!

Kontakt oss om grønn tariff

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Navn
Er du medlem?(Påkrevd)

Ved å være medlem av HK Norge bidrar du allerede til et bedre miljø:

Regnskog. Ikon.

Hvert enkelt HK-medlem redder 1000 m2 regnskog årlig

Samarbeid. Ikon.

Støtter HKs samarbeid med organisasjoner som jobber aktivt for miljøet

Tariffavtale. Ikon.

Gjør tariffavtalene til verktøy for det grønne skiftet

FNs Klimamål er våre mål

I henhold til FNs klimamål er også vårt mål en bærekraftig utvikling gjennom rettferdig omstilling. Derfor jobber HK Norge spesifikt mot næringslivet for:

Pil mot høyre. Ikon.En sirkulær økonomi med satsning på fornybar energi og miljøvennlig teknologi.
Pil mot høyre. Ikon.Krav om klimavennlige innkjøp fra det offentlige og næringslivet.
Pil mot høyre. Ikon.Å bruke medbestemmelsesretten og tariffavtalene som verktøy for å nå klimapolitiske mål.

HK Norge jobber også for

Pil mot høyre. Ikon.Å utvikle den blå bioøkonomien.
Pil mot høyre. Ikon.At kollektivtilbudet må utbygges og oppgraderes kraftig, og tilbud og pris må bli så god og differensiert at de alle fleste velger kollektive løsninger.
Pil mot høyre. Ikon.At miljøvernberedskapen langs norskekysten styrkes.
Pil mot høyre. Ikon.At dagens forbruksmønster endres til et bærekraftig
forbruk.
Pil mot høyre. Ikon.Å stanse avskoging med negative sosiale-, miljø- og
klimakonsekvenser.

Kontakt oss om grønn tariff

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Navn
Er du medlem?(Påkrevd)

Sammen jobber vi for planeten

HK Norge er levende opptatt av klima- og bærekraftig utvikling og er dermed tilsluttet en rekke organisasjoner, allianser og fond som vi har stor tiltro til. Du som medlem er med på å styrke bidraget vårt til disse organisasjonene. Her ser du noen av dem.

Regnskogfondet. Logo.

Regnskogfondet

Som HK-medlem er du med på å redde 1000 m2 regnskog i året – hvert eneste år! Det er fordi HK Norge bidrar økonomisk i et samarbeid med Regnskogfondet, som er et av Europas ledende miljøorganisasjoner.

Les mer på regnskog.no

Klimavalgalliansen

Klima bør være mer prioritert på den politiske
dagsordningen!
Sammen med 70 organisasjoner og gjennom vår tilslutning til Klimavalgalliansen, krever vi miljøvennlige investeringer og flere grønne stillinger i arbeidslivet.

Les mer om hva det vil si på klimavalgalliansen.no

Klimavalgalliansen. Logo.
Miljøfyrtårn. Logo.

Miljøfyrtårn

HK Norge er sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet og bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftmål. Det vil si at vi har gjennomført en grønn omstilling og forbedret vårt arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Les mer på miljofyrtarn.no

Fairtrade

Fairtrade Norge jobber for tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet. HK Norge er medstifter til
Fairtrade Norge og mener at Norge skal være i front for miljø og bærekraftig forbruk – ikke økt forbruk av
produkter som er avhengig av fossil energi.

Les mer på fairtrade.no

Fairtrade. Logo.
Broen til framtiden. Logo.

Broen til framtiden

Alle deler av samfunnet må være med på å løse
klimakrisen!
Vi tror på samarbeid på tvers av sektorer og står derfor sammen med flere fagorganisasjoner, miljøbevegelser og kirken om kravet om 100 000 nye klimajobber som en vei ut av oljen.

Les mer på broentilframtiden.no

Etisk handel Norge

Handel skal lønne seg for mennesker, samfunn og miljø. Som medlemsorganisasjon av Etisk Handel bidrar HK til det viktige arbeidet som gjøres for å fremme ansvarlige leverandørkjeder og ivaretakelse av menneskerettighetene.

Les mer på etiskhandel.no

Etisk handel Norge. Logo.
Veikart for grønn handel. Logo.

Veikart for grønn handel

Hvordan realisere konkurransekraft i en grønn og bærekraftig fremtid? Dette samarbeidsprosjektet
mellom Virke og LO for grønn konkurransekraft handler om hvordan legge til rette for at handelen blir en sentral aktør i miljøpolitikken. Her har HK Norge vært en viktig bidragsyter.

Les mer på regjeringen.no

Pil ned. Ikon.

Har du innspill?

Har du innspill eller ideer til hvordan HK Norge eller bedrifter kan bli enda bedre på miljø? Send oss en e-post.

Kontakt oss om grønn tariff

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Navn
Er du medlem?(Påkrevd)

Design: Gjerholm
Foto Siw, Anne, Kamran og Nils Gunnar: Stine Østby
Foto ung kvinne: unsplash. Senior dame i butikk: istockphoto

Pil mot høyre. Ikon.

Vil du bli medlem?

Med et medlemskap i HK Norge kan du være med på å gjøre
arbeidsplassen grønnere.FNs Klimamål er våre mål

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?