HK ung er ungdomsvirksomheten for HK Norge, og et medlemstilbud for alle våre medlemmer under 35 år.

HK Ung består av regionale ungdomsutvalg og et nasjonalt ungdomsråd med åtte representanter. I ungdomsrådet møter en representant fra hver region og en representant fra SLA (Sammenslutningen av Landsomfattende Avdelinger). Ungdomsrådet er et rådgivende organ for HK Norge. På hovedkontoret til HK Norge er det ansatt en ungdomssekretær som har ansvar for den daglige driften av ungdomsvirksomheten i forbundet, i tillegg til at lederen av ungdomsrådet er frikjøpt. I HK Ung arrangerer vi jevnlig kurs og konferanser for unge medlemmer.

HKs ungdomsrådet er et rådgivende organ på saker som berører unge medlemmer i forbundet. Ungdomsrådet består av åtte representanter.

Har du spørsmål om ungdomsarbeidet i regionen din kan du kontakte din ungdomsrådsrepresentant eller regionskontoret ditt. Har du spørsmål om HKs nasjonale ungdomsarbeid kan du kontakte ungdomssekretær.

Ungdomsrådsleder

Henrik Drivenes
E-post: [email protected]
Telefon: +47 950 09 044

Ungdomssekretær

Hedda Salbu
E-post: [email protected]
Telefon: +47 473 70 773

Region Nord-Norge

Finnmark, Troms, Nordre Nordland, Helgeland

Sander Delp Horn
E-post: [email protected]

Region Midt-Norge

Nord-Trøndelag, Innherred, Trøndelag, Møre og Romsdal

Ida Charlotte Engstrøm
E-post: [email protected]

Region Innlandet

Hedmark, Oppland, Gudbrandsdal

Martin Været
E-post: [email protected]

Region Vest

Vestlandet

Emma Beckham
E-post: [email protected]

Region Agder og Rogaland

Agder og Rogaland

Eva Scharpf
E-post: [email protected]

Region Østlandet Sør

Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold

Ine Jeanett Ekeberg
E-post: [email protected]

Region Øst

Oslo/Akershus

Marita Henriksen
E-post: [email protected]

Landsomfattende avdelinger (SLA)

Finans, Vin og Brennevin, Luftfart og Reiseliv, Fiskarfunksjonærer

Dung Kim Lieu
E-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?