Jeg vil jobbe med noe annet

Det er vanlig at folk bytter jobb, arbeidsområde eller bransje i løpet av livet. Uavhengig av hva slags bakgrunn, utdanning eller erfaring du skulle ha, er det også mulig for deg. Det vanskeligste er som regel å erkjenne hvilken situasjon man står i, og finne ut hva annet man heller vil gjøre.

Hvor vil du?

Kan du beskrive hva slags endringer du ønsker? Søk etter informasjonen du trenger for å ta et velinformert valg. Dette kan være nyttig å gjøre sammen med noen du kjenner; en kollega, en venn, familiemedlem eller annet.

  • Hvilke kunnskaper og ferdigheter har du fått via utdanningen din? Er det andre arbeidsområder der ferdighetene kan brukes?
  • Er det utdanningen eller jobben du ikke trives med? Kan det være aktuelt å søke andre jobber, men fortsatt bruke utdanningen du har?
  • Hva er fordeler og ulemper ved utdanningen din? Hvilke arbeidsoppgaver kan være aktuelle å jobbe med i fremtiden, og hvilke vil du helst unngå?
  • Har du mange alternativer og tanker, kan det være lurt å skrive dem ned eller tegne. Det vil gjøre det mer oversiktlig for deg.

Hva er alternativene dine?

Fortsette i den jobben du har
Det å ikke ta et valg er også et valg, og tiden er ikke alltid moden for å gjøre endringer. Det kan være grunner som du ikke kan styre akkurat nå. Det er ingenting i veien for at du kan ha endring som mål, bare at det tar litt lengre tid å komme dit.

Fortsette med jobben du har, men med andre arbeidsoppgaver
Kan du gjøre noe annet i den jobben du har? Hvis du er på en arbeidsplass der du kan endre arbeidsoppgaver kan du ta en prat med din nærmeste leder. Da bør du fortelle hva du vil og spørre vedkommende om hva som skal til for at du kan jobbe med noe annet.

Hvis du er medlem i en fagforening, kan du drøfte dine muligheter med dem også.

Kompetanseheving

Du kan ta et eller flere kurs som gjør at du bygger kunnskap innenfor andre interessante fagfelt. I dag finnes det en mengde gratis nettkurs som du kan ta. Kompetanseheving kan bidra til at du får større sjanse til å utføre andre oppgaver i den jobben du er i, eller til at du kan søke på jobber som du har mer lyst på.

Gjennom ditt medlemsskap i HK Norge har du tilgang på en rekke fordeler som kurs og kompetansehevende tiltak eller du kan få økonomisk støtte av HK Norge til å ta ulike fag, kurs eller gjennomføre andre kompetansehevende tiltak. Vi i HK Norge hjelper deg gjerne – alt du trenger å gjøre er å sende en søknad.

Ny utdanning

Hvilke arbeidsoppgaver ser du for deg å jobbe med fremover? Hvis du ønsker å ta en ny utdanning, er det lurt å tenke over hvilke arbeidsoppgaver retningen fører til. Når du vet det, er det enklere å finne ut hvilken utdanning du må ta for å få denne type jobb.

utdanning.no finner du informasjon om utdanninger på mange nivå, samt noen verktøy som kan hjelpe med å ta valget.

Søk en annen jobb

De aller fleste har tilegnet seg mye kunnskap gjennom jobben som de kan bygge videre på. Har du noe du kan ta med deg videre i et annet fagfelt? Kartlegg kompetansen din og tenk over hva som er viktig å fremheve overfor en ny arbeidsgiver.

Det er ingenting i veien for å søke jobber som krever en annen bakgrunn enn din. Men det er en risiko for at noen med utdanning innenfor feltet vil stille sterkere enn deg og få jobben.

Lag en plan

Uansett hvilket alternativ som passer best for deg, er det viktig at du setter deg et mål og finner ut hva som skal til for å komme dit.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?