Slik forhandler du lønn

Lønn skal være avtalt med arbeidsgiver før du begynner i jobben. Hvis du skal få høyere lønn etter dette, kan du forhandle om dette.

Lønn er viktig, og du fortjener den lønn for det arbeidet du gjør. Våre tillitsvalgte har hele medlemsmassen til HK Norge i ryggen. De har rett til innsyn i bedriftens økonomi og lønninger, og har som oftest både erfaring og kurs i hvordan de skal forhandle.

Kort sagt – de stiller skarpskodd til forhandlingene, og taler din sak.

Hva er lønnsforhandlinger?

Er du medlem i HK Norge og arbeidsplassen din har en tariffavtale, bestemmes lønnen din og lønnsøkningen i forhandlinger. Forhandlingene foregår etter bestemte kjøreregler. Først forhandles det mellom de sentrale partene. Det betyr at HK Norge forhandler med for eksempel arbeidsgiverforeningene Virke eller NHO.
Når de sentrale forhandlingene er ferdige, stemmer HKs medlemmer ja eller nei til forhandlingsresultatet. Ja-flertall betyr at resultatet er godkjent. Nei-flertall betyr som regel enten mekling eller streik.

Når de sentrale forhandlingene er ferdige og resultatet er godkjent kan det forhandles lokalt. Nå skal det forhandles på bedriften der du jobber. Hvordan de lokale forhandlingene eller lønnsvurderingene skal gjennomføres, vil variere fra bedrift til bedrift. Dersom ikke ledelsen og de tillitsvalgte blir enige i forhandlingene, kan ikke arbeidstakersiden be om mekling eller streike, slik som vi kan i sentrale forhandlinger.

Våre tillitsvalgte har hele medlemsmassen til HK Norge i ryggen. De har rett til innsyn i bedriftens økonomi og lønninger, og har som oftest både erfaring og kurs i hvordan de skal forhandle. Kort sagt – de stiller skarpskodd til forhandlingene, og taler din sak.

Vil du lese mer om lokale forhandlinger har du muligheten her.

Hva er årlige lønnsvurderinger?

I noen tariffavtaler står det at det kan gjennomføres årlige lønnsvurderinger. Det betyr at du sammen med tillitsvalgte kan ta opp spørsmål som lønnsnivået ditt, innplassering i lønnssystemet, ansiennitetstillegg, fagbrevtillegg og andre tillegg for eksempel utdanning. En slik vurdering gjør tillitsvalgte og arbeidsgiver sammen. Det er arbeidsgiver som har siste ordet, men HK Norge kan bistå dersom du er medlem og mener at feil ikke blir rettet opp, eller du ikke får tillegg du har krav på etter reglene i tariffavtalen.

Forhandle om egen lønn selv?

Alle kan selvfølgelig be om samtaler med arbeidsgiver om egen lønn. Husk på at det er lønnsbestemmelsene i tariffavtalen, sammen med lokal enighet som bestemmer utgangspunktet for lønnsnivået i bedriften. Dersom du mener du er feil lønn og tillegg, , må du snakke med de tillitsvalgte.

Hvis dere ikke har en tariffavtale og dere ikke har tillitsvalgte på arbeidsplassen din, er lønnssamtaler mellom deg og arbeidsgiver viktig for lønnsutviklingen din. Du kan selv be om å få en slik samtale, og du bør ha en slik samtale minst en gang i året.

Det er flere ting du bør forberede før en lønnssamtale. Tjener kollegaer som har samme jobb mer enn deg? Hvordan er det i din bransje, det kan lønne seg å sjekke hva din folk med din arbeidstittel tjener på ss.no. Lag en liste over din kompetanse, dine kurs og studier.

Får du for lav lønn?

Et viktig prinsipp er lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Det betyr at lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn i bedriften. Hvis du har lavere lønn enn andre ansatte og mener det skyldes for eksempel kjønn, etnisitet eller alder kan det være ulovlig. At du tjener mindre enn dem du sammenligner deg med, betyr ikke nødvendigvis at du blir diskriminert. Dere kan ha ulike kvalifikasjoner eller ikke jobbet like lenge i bedriften. I slike tilfeller kan lønnen være ulik, selv om stillingen er sammenlignbar.

Hvis du har mistanke om at du blir lønnsdiskriminert kan du be arbeidsgiver om å få opplysninger om lønnsnivå og regler for hvordan lønnen blir fastsatt i bedriften, slik at du kan vurdere om lønnsforskjellene er saklige. Det kan være en fordel å ta med verneombud i møtet med arbeidsgiver dersom det ikke er tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Er du ikke medlem i HK? Det lønner seg å være organisert.

Her kan du lese om fordelene ved å være medlem og melde deg inn.

Snarveier

Kontigent

Hvem kan bli medlem i HK?

Rådgivning og juridisk hjelp

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?