Bygg fregattene i Norge

LO-forbundet Handel og Kontor krever at Sjøforsvarets nye fregatter bygges i Norge, og at oppdraget derfor går til Nor-Eskort Gruppen (Kongsberg Gruppen, Kværner og UMOE). Det vedtok forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge på sitt møte 3. mars 1999.

LO-forbundet Handel og Kontor krever at Sjøforsvarets nye fregatter bygges i Norge, og at oppdraget derfor går til Nor-Eskort Gruppen (Kongsberg Gruppen, Kværner og UMOE). Det vedtok forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge på sitt møte 3. mars 1999.

Handel og Kontor organiserer funksjonærer innen de fleste industribransjer, deriblant leverandører og produsenter innen maritim virksomhet. 1. mars 1999 var det klart at konkurransen om å bygge fregattene står mellom den norske Nor-Eskort Gruppen, det tyske selskapet Blohm+Voss og det spanske selskapet Empreca National Bazan. I løpet av 1999 vil Stortinget fatte sine beslutninger mht. investeringene, og Forsvarsdepartementet vil også i løpet av 1999 bestemme hvem som skal få oppdraget.

Ved å gi fregattoppdraget til den norske anbyder Nor-Eskort Gruppen vil man kunne stimulere norsk verftsindustri, både gjennom økt sysselsetting og styrking av viktig kompetanse. En slik satsing er nødvendig innen en bransje med dramatisk nedgang i antall oppdrag og aktiviteter. En beslutning om å gi oppdraget til utenlandske anbydere vil derfor være uakseptabelt. Dette forsterkes ytterligere når prosjektet er av en slik karakter at det ikke ligger hindringer i veien for å gi oppdraget til Nor-Eskort Gruppen.

Forsvarsdepartementet har satt av 12 milliarder kroner som ramme for fregattoppdraget. Prosjektet er den største enkeltinvestering i Forsvarets historie. I tid vil oppdraget strekke seg over en tiårs periode – fra 1999 til 2009. Ved å gi oppdraget til Nor-Eskort Gruppen vil hovedaktivitetene foregå på Kongsberg, i Stavanger (Kværner Rosenberg) og i Kristiansund (UMOE Sterkoder). Oppdraget vil ha store konsekvenser i forhold til den direkte sysselsettingen på disse stedene, samtidig som det vil gi positive ringvirkninger for lokale og regionale bedrifter i Norge.

Antatt driftsfase for de nye fregattene er satt til 30 år med en kostnadsramme på 22 milliarder kroner. Ved å velge Nor-Eskort Gruppen vil dette sikre ytterligere sysselsetting og verdifull kompetanseheving i Norge også i denne fasen av prosjektet. Forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge (HK) forventer at myndighetene involvert i beslutningsprosessene sikrer at fregattene bygges i Norge.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?