LO Service brøt HSH-forhandlingene

LO Service brøt natt til onsdag forhandlingene med Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) i årets mellomoppgjør. Partene klarte ikke å bli enige om hvilket kronetillegg ansatte innen servicesektoren skal få. Dermed går oppgjøret til mekling hos Riksmeklingsmannen.

LO Service brøt natt til onsdag forhandlingene med Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) i årets mellomoppgjør. Partene klarte ikke å bli enige om hvilket kronetillegg ansatte innen servicesektoren skal få. Dermed går oppgjøret til mekling hos Riksmeklingsmannen.

– HSH var ikke villig til å strekke seg til rammen på 4,5 prosent som Arntsen-utvalget har lagt til grunn for årets oppgjør. Et vedtak HSHs administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen selv har vært med og fattet, sier Sture Arntzen, leder av Handel og Kontor i Norge (HK), med henvisning til tilbudet fra HSH på kr. 1,20.

LO Service krevde kr. 1,20 pr. time til alle arbeidstakere som er omfattet av overenskomst som ligger 95 prosent eller lavere av industriarbeiderlønn. I tillegg ble det krevd ekstra tillegg til de lavest lønte. Kravene er basert på Arntsen-utvalgets innstilling.

Sture Arntzen ledet forhandlingene for LO Service på vegne av HK, Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), EL&IT-forbundet, Norsk Kommuneforbund og LO. Forhandlingene berører ansatte i varehandelen, grossistbedrifter, reisebyråer og andre serviceområder.

– Det er ingen tvil om at arbeidstakere i HSH-området bør ha et høyere lavtlønnstillegg. Lønnsoverhenget fra i fjor er lavere her enn i NHO-området, påpeker Arntzen.

– Forhandlingene har gått tregt og vært vanskelige, også det som har dreid seg om etter- og videreutdanning og likestilling. Og det topper seg når HSH ikke er villige til å akseptere rammen for oppgjøret som de selv har vært med og bestemme, sier Sture Arntzen.

HSH gikk imidlertid etter hvert med på den samme enigheten som LO og NHO når det gjelder etter- og videreutdanningsreformen (EVU) og likestilling innen servicesektoren.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?