LO Service og HSH enige – streik unngått

Meglingen mellom LO Service og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) endte ved midnatt natt til fredag med et godkjent forslag innenfor Arntsen-utvalgets rapport på om lag 4,5 prosent. Det vedtatte forslaget innebærer en årslønnsvekst på 4,56 prosent, og har en lavlønnsprofil som begge parter er fornøyd med. Dermed ble det ingen streik innen HSH-området, slik LO Service varslet dersom HSH ikke aksepterte kravene.

Meglingen mellom LO Service og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) endte ved midnatt natt til fredag med et godkjent forslag innenfor Arntsen-utvalgets rapport på om lag 4,5 prosent. Det vedtatte forslaget innebærer en årslønnsvekst på 4,56 prosent, og har en lavlønnsprofil som begge parter er fornøyd med. Dermed ble det ingen streik innen HSH-området, slik LO Service varslet dersom HSH ikke aksepterte kravene.

Forslaget omfatter organiserte i Handel og Kontor (HK), Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og gir et lavtlønnstillegg på. kr. 1,20 pr time ( 195 pr. mnd) med virkning fra 1. april 1999 til alle arbeidstakere innen overenskomstområdene. For Transportområdet reguleres minstelønnssatsene med ytterligere kr. 1,30 pr. time fra samme dato.

For varehandelen heves høyeste minstelønnsats med kr. 1,20 pr time (195 pr. mnd) Øvrige satser heves med ytterligere kr. 1,40 pr. time (kr. 423 pr. mnd).

For overenskomsten mellom HSH og Norsk Arbeidsmandsforbund gis det et tillegg på kr. 1,20 pr. time til alle arbeidstakere med virkning fra 1. april 1999. I henhold til avtalens lavlønnsgaranti gis det et tillegg på kr. 1,67 pr. time med virkning fra 1. mai 1999. Til sammen utgjør dette kr. 2,87 pr. time som legges flatt ut på samtlige lønnssatser. For overenskomster mellom HSH og Arbeidsmandsforbundet for vaktmestere gis det et tillegg på kr. 1,20 pr. time til alle arbeidstakere med virkning fra 1. april 1999. Alle lønnssatser reguleres tilsvarende.

Partene ble enige om at det skal føres reelle lokale forhandlinger på basis av enkelte overenskomster – uavhengig av formuleringer, f. eks. drøftinger etc.- og mellom de stedlige parter i 1999, og slik at eventuelle tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?