Ta vare på de unge

– At barn og ungdom får prøve seg i arbeidslivet, samtidig som de går på skole, er fint. Forutsetningen må være at arbeidsgiverne tar godt vare på de unge og ikke pålegger dem et ulovlig stort ansvar, sier Styret i Harstad Handel og Kontor. HK har eget ungdomstilbud til disse.

– At barn og ungdom får prøve seg i arbeidslivet, samtidig som de går på skole, er fint. Forutsetningen må være at arbeidsgiverne tar godt vare på de unge og ikke pålegger dem et ulovlig stort ansvar, sier Styret i Harstad Handel og Kontor. HK har eget ungdomstilbud til disse.

Mange unge får sitt første møte med arbeidslivet gjennom arbeid i butikk, kiosker og på bensinstasjoner. Og at enkelte arbeidsgivere trår over streken, har Lillian Karlsen og styret i Harstad Handel og Kontor fått bekreftet via henvendelser fra foreldre.

– Vi får spørsmål om det er lovlig å pålegge helt unge arbeidstakere, til og med barn under 15 år, ansvar for kassaoppgjør og å ta vare på pengene. Men det er slik at bedriftene med en voksen over 18 år, må ha dette ansvaret. Det er også slik at man må være over 18 år for å sitte i ei kasse der det kan kjøpes tobakk og alkohol, opplyser Lillian Karlsen.

Vis ansvar

For mange unge er kvelds- og helgejobbing det første møtet med arbeidslivet. I denne sammenheng anmoder HK arbeidsgivere å være seg sitt ansvar bevisst.

– Det er særlig viktig at unge arbeidstakere får en positiv start på arbeidslivet. Å bidra til god rekruttering til handelsnæringen er ett moment. Men også ellers er det om å gjøre at de unge tas godt vare på. Det er grunnleggende viktig at de unge får pplæring i jobben og kunnskap om kundeservice og vareutvalg, før de kastes ut på dypt vann.

HK-tilbud til de unge

Handel og Kontor har et spesielt medlemstilbud til elever og studenter som jobber på kveldstid og i helgene. Det kan være en fordel å ha noen støttespillere å henvende seg til og få hjelp hos, hvis det skulle oppstå problemer i arbeidsforholdet, sier Lillian Karlsen. Ta kontakt med et av våre regionkontor: Tlf 815 55 048 eller kontakt vår ungdomssekretær Børje Furunes: Tlf 23 06 12 13 e-mail: [email protected] for mer informasjon.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?