4,- kroner ekstra i timen til polansatte

Handel og Kontor fikk gjennomslag for 4 kroner ekstra pr. time som utgjør ca. 8000,- i året med utgangspunkt i gjennomsnittslønna på Vinmonopolet. Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Vinmonopolet ble avsluttet natt til fredag 14. april og berører 825 HK-medlemmer i butikkutsalgene på Vinmonopolet. Partene har videre tatt utgangspunkt i at forhandlingene mellom LO Stat og NAVO vil gi økt ferie på linje med LO/NHO-oppgjøret, med en ny feriedag i 2001 og deretter tre nye dager i 2002.

Handel og Kontor fikk gjennomslag for 4 kroner ekstra pr. time som utgjør ca. 8000,- i året med utgangspunkt i gjennomsnittslønna på Vinmonopolet. Forhandlingene berører 825 HK-medlemmer i butikkutsalgene på Vinmonopolet. Partene har tatt utgangspunkt i at forhandlingene mellom LO Stat og NAVO vil gi økt ferie på lik linje med LO/NHO-oppgjøret, med en ny feriedag i 2001 og deretter tre nye dager i 2002.

Handel og Kontor i Norge og Vinmonopolet ble natt til fredag 14. april enige om et anbefalt resultat. Forhandlingene ble gjennomført med bistand fra LO Stat og arbeidsgiverforeningen NAVO. Tillegget tilsvarer et prosenttillegg på 3,2% fra 1. april og innebærer en forbedring av kjøpekraften.

Handel og Kontor har også fått gjennomslag for at det skal gis kompensasjon for ubekvem arbeidstid på morgen før klokken 07.45, og på kvelden etter klokken 18.15, samt på lørdager etter klokken 14.15. Tilleggene varierer fra kroner 24,- pr. time til kroner 85,- pr. time.

Andre innfridde krav

Det gis også et tillegg til dem som har fagbrev eller har fullført kompetansestigen på kr. 5,- pr. time.

Handel og Kontor fikk gjennomslag for bedringer av betingelsene og rettighetene for de deltidsansatte. Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett når det foreligger økt behov for arbeidskraft.

Dessuten fikk både heltid- og deltidsansatte økt mulighet og anledning til et større antall frilørdager.

Partene skal videre kartlegge eventuelle uheldige konsekvenser av at deltidsansatte må skifte arbeidsdager mot sine ønsker.

Partene er blitt enige om at det skal nedsettes et utvalg som skal vurdere lønnsregulativet for kontoransatte.

Uravstemning

Samtlige bedriftsvise forhandlinger i LO-stat/NAVO-området skal være sluttført innen 3. mai. Deretter vil forhandlingene om A-delen bli sluttført. Først etter dette vil det totale resultatet gå til uravstemning. Videre informasjon om dette vil bli sendt ut når helheten i forhandlingene er sluttført.

Vinmonopolets krav

Store deler av forhandlingene ble brukt til å tilbakevise krav fra arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren fremmet en rekke krav som ville ha forringet overenskomsten betraktelig. Arbeidsgiveren fikk minimalt gjennomslag for sine krav, men Handel og Kontor måtte akseptere at det ble nedsatt et utvalg som skal vurdere løsninger i forhold til bemanningsspørsmål for butikker som har langåpent.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?