Streiken mellom LO og HSH avverget

LO og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) ble midnatt natt til tirsdag 16. mai enige om et anbefalt meklingsforslag. LO har fått gjennomslag for LO-ferien, et godt økonomisk resultat og aksept for EVU-reformen. Dermed ble den varslede streiken for 1 600 LO-organiserte i privat handel avverget i tolvte time.

LO og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) ble midnatt natt til tirsdag 16. mai enige om et anbefalt meklingsforslag. LO har fått gjennomslag for LO-ferien, et godt økonomisk resultat og aksept for EVU-reformen. Dermed ble den varslede streiken for 1 600 LO-organiserte i privat handel avverget i tolvte time.

LO har i denne omgang forhandlet for ca. 18 000 medlemmer i Handel og Kontor, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund, EL og IT – forbundet og Kommuneforbundet. Handel og Kontor har de fleste medlemmer det nå har vært mekling for.

Partene ble enige om følgende resultat:Økonomi:Lønnstillegg år 2000

Kr 1,50,- pr. time i generelt tillegg til alle.

Kr 1,50,- pr. time i lavlønns/likelønnstillegg for avtaleområder med lønnsnivå mellom 87,1 % og 92 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (totalt kr 3,- pr time).

Kr 2,- pr time til avtaleområder med lønnsnivå lavere enn 87 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (totalt kr. 3,50 pr time).

Alle tillegg gis fra 1. april 2000.

Spesielt for Handel og Kontors medlemmer:

Handel og Kontor har en lønnsskala med satser fra 1 – 6, hvor trinn 6 er høyeste minstelønnsats. HK har valgt å bruke de tyve ørene fra de forbundsvise tilpasningene som et ekstra lavlønns/likelønnstillegg for sine medlemmer.

Det gir følgende totalresultat i år 2000: Lønnstrinn 1 – 4: Det gis ytterligere kr 2,- i tillegg i år 2000 til HKs medlemmer i privat handel som har en årslønn mellom kr. 159 852,- og kr. 171 348,-). I underkant av 4 000 HK-medlemmer vil dermed totalt få kr 5,50 pr. time i lønnsøkning i 2000. Lønnstrinn 5: Medlemmer avlønnet i trinn 5 får kr. 6,50 i totalt tillegg pr time. Lønnstrinn 6: De som avlønnes i trinn 6 får kr. 3,50 i totalt tillegg pr time.Spesielt for Norsk Transportarbeiderforbund

De forbundsvise tilpasningsforhandlingene ga ett ytterligere tillegg på kr 1,33 pr. time på minstelønnen. Dette medfører at minstelønnen heves med kr 4,33 pr. time i 2000.

Lønnstillegg 2001

Kr 1,- pr. time i generelt tillegg til alle.

Lavlønnstillegg som i 2000

Alle tillegg gis fra 1. april 2001

LO-ferien

LO fikk gjennomslag for fire ekstra feriedager. Den 5. ferieuka innføres med 2 dager i 2001 (11,1 % feriepengesats), resten i 2002 (12,0 %) med full lønnskompensasjon, som en tariffavtalt rettighet. (6 uker for arbeidstakere over 60 år).

Ferielovens prinsipper legges til grunn, og årsaken til at ferien innfases fra 2001 er at feriepengegrunnlaget må opptjenes i inneværende år.

Etter- og videreutdanning (EVU):

LO og HSH er enige om å etablere en utdanningsreform etter samme mønster som partene ble enige om i LO/NHO-oppgjøret. LO har fått gjennomslag for at arbeidsgiverne skal delta i finansiering av Etter- og videreutdanningsreformen, under forutsetning av at reformen skal gjelde for hele arbeidslivet i privat og offentlig sektor. Regjeringen bekrefter at den vil utarbeide mandat og framdriftsplan for utredningsarbeid i nært samarbeid med partene og fremme nødvendige forslag ovenfor Stortinget, som sikrer dette.

Avtaleperioden

Avtalen gjelder for to år.

Uravstemningsdato

LOs svarfrist til meklingsforslaget er satt til 9. juni 2000.

Bakgrunn

Det har vært gjennomført mekling for LO-organiserte i Handel og Kontor, Norsk Transportarbeiderforbund, EL og IT – forbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk kommuneforbund. Resultatet omfatter ca. 40 000 arbeidstakere i bedrifter som har tariffavtale med LO. Resultatet kommer i tillegg til de forbundsvise tilpasningene som ble gjennomført i løpet av første uka i april.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?