NIF støtter de Braathens-ansatte

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) støtter de Braathens-ansatte i at de må behandles likt med ansatte i SAS.

NIF mener at endringen som skjer med overføring av tjenester fra Braathens til SAS er en klar virksomhetsoverdragelse, ut fra arbeidsmiljølovens bestemmelser.

"Med de raske endringer som nå skjer i næringslivet, er det i slike situasjoner svært ødeleggende at ansatte settes opp mot hverandre. Uro og frykt begrenser helt åpenbart mulighetene for å skape verdier. I slike situasjoner er det både i de ansattes, virksomhetenes og eiernes interesser å gjennomføre prosessene på en mest mulig konstruktiv og rettferdig måte," skriver NIF i en pressemelding.

Norske Sivilingeniørers Forening har 37.000 medlemmer.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?