YS-lederen stiller seg bak de ansatte i Braathens

YS-leder Randi Bjørgen har i hele prosessen gitt sin fulle støtte til de ansatte i Braathens i kampen for å beholde arbeidsplassene. Nå utfordrer hun SAS-lederen til å møte henne for å komme frem til en løsning.

– Det jeg reagerer kraftigst på i denne situasjonen er at ledelsen i morselskapet hittil ikke har villet stå ved løftet den ga om at oppkjøpet ble betraktet som virksomhetsoverdragelse. Det er ikke akseptabelt. Når ledelsen i tillegg ikke går i en skikkelig dialog med alle sine ansatte, er resultatet at den faktisk skyver dem foran seg og maner til splid. Da blir jeg opprørt på de ansattes vegne. Uansett om bare Braathens ansatte eller ansatte fra begge selskaper blir nødt til å gå, så vil mange av dem forsette som kolleger i fremtiden.

– Prosessen hittil har vært svært uryddig. De siste dagene har det vært tilløp til dialog med fagorganisasjonene. Jeg oppfordrer SAS-ledelsen til å anstrenge seg nå for å løse saken til beste for alle ansatte. Jeg er beredt til å stille opp når som helst dersom det er det som skal til. Tør du Lindegaard å møte meg?

Kontaktperson:
Randi Bjørgen, YS-leder, mob.: 90837966

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?