Meklingsforslag for Bensinstasjonoverenskomsten

Det ble lagt fram et meklingsforslag i oppgjøret med Bensinforhandlernes Bransjeforening for Bensinstasjonoverenskomsten ved midnatt natt til fredag etter over 15 timers mekling. Meklingsresultatet går ut til uravstemning uten noen som helst anbefaling fra forhandlingsdelegasjonen.

-Det er de holdninger vi har møtt fra arbeidsgiversiden som gjør at vi velger å gå ut med resultatet uten anbefaling, sier forbundsleder Sture Arntzen i en kommentar til resultatet. Meklingen var spesielt vanskelig på økonomidelen, og arbeidsgiversiden under hele meklingen var svært lite imøtekommende. -Det er en motpart som har vist manglende forståelse for at lønnsnivået i bransjen må opp, legger Arntzen til.

Dette er de viktigste endringene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kroner 1,-.

• Det foretas en satsøkning inkludert det generelle tillegget på kroner 3,- per time
• Utover dette gis et ansiennitetstillegg etter fem år på kroner 2,- per time, etter seks år kroner 3,- per time
• Det gis et nytt ansiennitetstillegg etter 10 år som er kroner 20,- per time

Matpengesatsen er hevet til kroner 65,-

Det foretas ingen endring i UB-ordningen.

Overtidsarbeid
Bestemmelsen om at det skal gis 100% overtidsbetaling på søn- og helligdager etter den ordinære arbeidstidens slutt, er tydeliggjort.

Permisjoner
Reglene for permisjon ved dødsfall og deltakelse i begravelse når det gjelder er styrket. Ved behov kan det gis ytterligere to dagers permisjon uten lønn.

Tjenestepensjon
Når det gjelder tjenestepensjon viser partene til regjeringens brev til partene i tariffoppgjøret mellom TBL/Fellesforbundet, hvor det slås fast at regjeringen vil fremme forslag overfor Stortinget om innføring av en lovpålagt tjenestepensjonsordning.

Eget bilag om ransforsøk og vold
På samme måte som innenfor HSH-området er man enige om at bedrifter som driver virksomhet i bransjer med forhøyet risiko for ran, ransforsøk- og vold, skal kunne dokumentere forbyggende arbeid i samsvar med de krav som er fastsatt i internkontrollforskriftene. Ved ran, ransforsøk, vold eller overfall bør arbeidsgiver umiddelbart sørge for at den/de utsatte får nødvendig vern og behandling.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning uten anbefaling fra forhandlingsutvalget. Alle endringene med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Fristen for innsendelse av stemmeseddel til regionkontorene er onsdag 22. september klokken 15.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?