Brudd i forhandlingene med AAF

Etter to dagers forhandlinger er det brudd i forhandlingene mellom Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Bruddet kom i dag onsdag klokken 19.00.

Partene startet forhandlingene tirsdag klokken 10.00, men ble i løpet av annen forhandlingsdag preget av lite fremdrift. I følge forhandlingsleder Karin Solum var motparten lite imøtekommende på kravet om et lønnstrinn i tillegg til det tillegget som allerede er bakt inn fra 1. mai som en følge av at området følger statens lønnsregulativ.

-Som en følge av statens oppgjør har alle lønnstrinn innenfor området allerede blittt regulert opp. Dette er det ingen uenighet om mellom partene. Vår forhandlingsdelegasjon ønsket imidlertid ett lønnstrinn til som vårt eget oppgjør. Dette som en følge av at utløpsdatoen på avtalen skal endres til 1. oktober. For oss er det viktig at dette skjer uten lønnstap, det er viktig at vi ikke "mister" fem måneder med lønn. I tillegg ser vi at det er behov for en bedret lønnsutvikling innenfor avtaleområdet, sier Karin Solum i en kommentar.

Dette sa imidlertid AAF nei til. I følge Solum var AAF ikke imøtekommende på dette kravet overhodet. De var kun villige til å gi lønnstrinnet fra 1. oktober. HKs forhandlingsdelegasjon valgte derfor å gå til brudd.

-HK opplevde igjen en lite forhandlingsvillig motpart som fremmet sitt ene økonomiske tilbud klokken 10.30 og overhodet ikke rikket seg en eneste måned nærmere vårt krav i løpet av en hel dag, sier Karin Solum.

Som en følge av bruddet går forhandlingene nå til mekling. Vi vil komme tilbake med mer informasjon straks meklingsdato foreligger.

Til sammen 1225 HK-medlemmer er omfattet av Landsoverenskomsten mellom HK/AAF.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?