Konkurranseutsetting

Mange arbeidsplasser i offentlig sektor står i fare for å bli konkurranseutsatt.
Noen kommuner ønsker at enkelte sektorer skal bli lagt ut på anbud.

Kommunene vil ha samme tjenester til billigere pris.  Dette skaper utrygghet og usikkerhet blant både arbeidstakere og brukere.

Vi frykter at tjenester og kvaliteten på det som utføres blir dårligere.

Sykelønnsordningen, helsevesenet og andre sektorer er blitt svekket og mange arbeidsplasser er gått tapt.

Handel og Kontor i Norge kan ikke støtte konkurranseutsetting som gjør at arbeidstakere får dårligere arbeidsforhold og arbeidsvilkår.  Vi vil ikke se at velferdsstaten Norge rakner og velferdsordninger blir dårligere.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?