EL&IT-forbundet ikke omfattet av plassfratredelsen

Som en følge av den pågående konflikten mellom EL&IT-forbundet/Heisemontørene og Tekniske Entreprenørers Landsforening trekker HK kravet om plassfratredelse for EL&IT forbundet.

Hovedavtalen mellom HK og AAF har i § 2-2 bestemmelse om at: "konflikt i forbindelse med tarifforhandlinger i eget forbund, skal ikke det berørte forbundet tas ut i en eventuell streik mellom AAF og HK".

Det er som en følge av denne bestemmelsen at plassfratredelse trekkes.

Handel og Kontor hadde i utgangspunktet varslet plassfratredelse for 13 ansatte i EL&IT-forbundet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?