‘- Løftebrudd fra regjeringa

-Regjeringens forslag om å pålegge arbeidsgiverne større egenandel i sykelønnsordningen gjør det vanskelig å videreføre IA-avtalen, sier 1. nestleder Stein Kristiansen. Han er også kritisk til at fradragsmuligheten for gaver til frivillige organisasjoner øker til 12.000,- mens fradrag for fagforeningskontingenten står stille.

Kristiansen mener regjeringas troverdighet er helt borte etter dette avtalebruddet. Det er dessverre blitt rutine at regjeringa bryter avtaler ved hvert eneste statsbudsjett. Sist da de skulle liberalisere muligheten for flere midlertidige ansettelser, og vi trakk oss ut av arbeidslivslovsutvalget.

-Enten må regjeringa trekke forslaget om økte egenandeler, eller vi vil ha store problemer med regjeringas troverdighet, blant annet når det gjelder det inntektspolitiske samarbeidet, sier forbundets 1. nestleder Stein Kristiansen.

Så sent som 3. desember skrev regjeringen under på det ikke skulle gjøres endringer i dagens sykelønnsordning verken for arbeidstakere eller arbeidsgivere.

Konklusjonen på dette avtalebruddet er at vi gleder oss til å starte den lange valgkampen fra den 12. oktober, sier Kristiansen. Denne regjeringa må bort.

Fagforeningskontingent
HK er også kritisk til at fradragsposten for gaver til frivillige organisasjoner øker til
kroner 12 000,- mens fradragsmuligheten på fagforeningskontingenten står stille. Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra inntektsåret 2003 og samtidig opphørte samordningen mellom fagforeningskontingent og gaver til frivillige organisasjoner.

-Dette er dypt urettferdig overfor tillitsvalgte i fagbevegelsen som driver frivillig arbeid. Våre medlemmer bruker kvelder og helger, de setter seg inn i lover og regler og de er problemløserer på arbeidsplassen hvor de forebygger konflikter før de blir for store og koster samfunnet enda mer. Dette er et arbeid som burde verdsettes, også fra myndighetenes side, sier Kristiansen.

For ytterligere kommentarer:
• Stein Kristiansen, 1. nestleder, 23061208 / 91359325
• Ove Magnus Halkjær, informasjonssekretær, 23061214 / 90854418

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?