Støtteerklæring til de ansatte i Euroshops tax-freebutikker

HKs konsernklubb i SAS støtter uforbeholdent de tax-free-butikkansattes rett til å opprettholde sine ansettelsesforhold under nye eiere.

I et nytt og brutalisert arbeidsliv er denne saken like prinsipielt viktig og har de samme trekk som den saken de tidligere Braathens-ansatte fører i rettsapparatet for å få samordningen av bakkefunksjonene i SAS og Braathens akseptert som virksomhetsoverdragelse.
 
SAS’ Personalklubb (SPK) og Luftfartens Funksjonærforening (LFF) har dessverre et medansvar for situasjonen som har oppstått. Under prosessen med samordning av SAS og Braathens´ bakketjenester i 2002 bidro dessverre SPK/LFF aktivt til SAS-ledelsen sin konstruksjon, der arbeidsgiverne på samme måte som nå omgår reglene om virksomhetsoverdragelse. Resultatet har dessverre skapt en mal: Braathens-malen på overføring av ansatte til nye eiere betyr at likebehandling forsvinner, løftebrudd og at rettighettene undergraves.
 
Både svik og løftebrudd er trekk ved et nytt arbeidsliv både HKs konsernklubb i SAS og SPK/LFF sammen må kjempe mot. Fra vår side tilbyr vi i den anledning å finne like trekke ved våre to saker, for dermed å gjøre felles sak sammen mot et mer brutalisert arbeidsliv.
 
SPK/LFF-ledelsen har dessverre i første omgang aktivt bidratt til å utforme den oppskriften som nye eiere av taxfree-butikkene nå bruker for å unngå de forpliktelser som lovreglene om virksomhetsoverdragelse innebærer. Men det er aldri for sent å snu.
 
Vi er derfor glade for at LFF foretar alle nødvendige rettslige skritt for sine medlemmer. Vi er svært glade for at LFF nå går rettens vei for å få slått fast rettighetene til sine butikkansatte medlemmer. Vinner den ene av oss vil det støtte den andres sak.
 
Vår sak er dermed blitt LFFs sak.

Kontaktperson ved spørsmål:

  • Leder av Konsernklubben i SAS, Trond Smøraas, telefon 48200567
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?