Streiken avblåst

Streiken ved Norgestaxi er avblåst etter at partene i kveld kom til enighet.

Etter initiativ fra HK ble det i løpet av torsdag ført drøftelser med NHO. På bakgrunn av disse drøftelsene er partene enige om at Riksmeklingsmannens forslag av 2.10.2004 skal legges til grunn. Men i tillegg kommer et nytt avsnitt inn i overenskomsten som omhandler lønnsnivå.

Den nye satsen som tas inn som minste lønnssats vil være identisk med den laveste ansiennitet for Standardoverenskomsten mellom NHO/HK. Dette betyr i praksis at HK har fått gjennomslag for sitt krav om at denne tariffavtalen fra nå også skal inneholde minstelønnssatser.

Konflikten mellom Transportbedriftenes Landsforening og HK er med dette løst og arbeidet gjenopptas fra 5. november 2004.

Les også mer på HK-Nytts nettsider.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?