Annenhver ledige stilling lyses ikke ut

I januar var det nærmere 12 000 ledige stillinger i Oslo og Akershus. Bare 6000 av dem ble lyst ut offentlig.

Kristin Karlstad sendte en åpen søknad via hjemmesidene til Norske Shell mens hun ennå var student i London. Halvannen måned senere ble hun kalt inn til intervju – og fikk jobb.

– Vi registrerer færre stillinger nå enn for få år siden. Samtidig har arbeidsledigheten gått ned. Det betyr at flere og flere får seg jobb på annet vis, sier Nilsen.

I januar 2005 ble 5942 nye ledige stillinger registrert i Oslo og Akershus. Dersom Aetats beregninger stemmer, ligger altså det reelle antallet på nærmere 12 000.

Dyrt og tungvint.
Nestleder Gisle Hellsten ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo tror det er flere årsaker til at bedrifter i mindre grad bruker utlysninger.

– For det første er jobbannonser ofte kostnadskrevende. I tillegg kan man risikere å få så mange søkere at ansettelsesprosessen tar svært lang tid, sier Hellsten. Han tror flere bedrifter finner det taktisk lurt kun å utlyse ledige jobber på egne hjemmesider. På den måten kommer de i kontakt med aktive arbeidssøkere som har interesse for bedriften.

– I tillegg har flere store bedrifter vært gjennom en periode med ansettelsesstopp og nedbemanninger. Flere trenger likevel ny kompetanse innen enkelte områder, og da er det mindre provoserende å ansette uten utlysninger, sier Hellsten.

Kandidatbase.
Shell får hvert år inn flere hundre åpne søknader gjennom sine nettsider. Hvert år blir inntil fem søkere tilbudt jobb.

– Folk søker om alt fra ingeniørjobb til jobb på bensinstasjon. Gjennom websøknadene opparbeider vi en base av kandidater som kan være aktuelle, forteller informasjonssjef Jakob Olsbø.

Kristin Karlstad sendte inn søknad for halvannet år siden, mens hun studerte samfunnsøkonomi ved London School of Economics. Etter flere intervjurunder slapp hun gjennom nåløyet og jobber nå som Marketing Manager for transportmarkedet i Norden.

– Å finne informasjon, kontakte bedrifter på egen hånd og sende åpne søknader er mye vanligere i England enn i Norge. Trikset er å ikke være beskjeden. Pass på å poengtere hvorfor akkurat du og din kompetanse er så gunstig for bedriften, råder Karlstad.

Les mere på LO`s nettsider

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?