Førstehjelp for å forstå regnskapstall

LO har produsert et verktøy som kan brukes til å analysere økonomien i bedriften din. Dette er et forenklet regnskapsanalyseverktøy som er utarbeidet av en gruppe i LO og består av en veileder og et regneark. Verktøyet er ment å være en "førstehjelp" for å gi lokale tillitsvalgte og styrerepresentanter hjelp til å "komme bak" bedriftens regnskapstall og forstå mer av bedriftens regnskap.

Det skal også kunne gi tillitsvalgte og styrerepresentanter et bedre grunnlag til å stille spørsmål til ledelsen i bedriften for på den måten å få tilgang til informasjon som viser bedriftens situasjon. Som styrerepresentant kan du dessuten stille spørsmål til bedriftens revisor, fortrinnsvis i forbindelse med styremøter.

Målet er at analyseverktøyet skal være enkelt å bruke og vi oppfordrer dere til å gi tilbakemelding på forklaringer som er for vanskelige eller hvis noe er uklart. Vi vil ta hensyn til tilbakemeldingene i neste versjon av regnskapsanalysen.

Verktøyet vil bli oppdatert når endringer i regelverket tilsier at det er behov for det.

LOs gruppe for regnskap og selskapsrett består av Fanny Voldnes, Thorstein Pedersen, Per Ivar Ulven, Erlend Hansen, Bjørn Kristian Rudaa og Morten Kvernhusvik. Layout ved Hege Vatnan.

Du kan laste ned dokumentene ved å gå til LOs nettside.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?